קול העם

חזרה

אנרגיה

לגליזציה מלאה של קנאביס

אורלי כהן

קול העם תקדם לגליזציה מלאה לגילאי 21 ומעלה

ניו דיל ירוק

שרון אביטל

הדמוקרטים הצעירים בארהב מקדמים ניו דיל ירוק-- המדינה יוזמת פרוייקטים לתעסוקה אבל כאלו שיתמקדו בקידום אנרגיה ירוקה ושיקום אקולוגי. במקביל, יקודמו רגולציות שמטרתן בין השאר הפחתת פליטת גזי חממה.

אנרגיה ומים

ניו דיל ירוק

שרון אביטל

הדמוקרטים הצעירים בארהב מקדמים ניו דיל ירוק-- המדינה יוזמת פרוייקטים לתעסוקה אבל כאלו שיתמקדו בקידום אנרגיה ירוקה ושיקום אקולוגי. במקביל, יקודמו רגולציות שמטרתן בין השאר הפחתת פליטת גזי חממה.

ביורוקרטיה

בקרה תקציבית

בריאות

לגליזציה מלאה של קנאביס

אורלי כהן

קול העם תקדם לגליזציה מלאה לגילאי 21 ומעלה

דיור

התוכנית למיגור השחיתות

חוקה ומשפט

חוקה לישראל

חושפי שחיתויות

חזון המייסדים

חינוך

חקלאות

לגליזציה מלאה של קנאביס

אורלי כהן

קול העם תקדם לגליזציה מלאה לגילאי 21 ומעלה

ניו דיל ירוק

שרון אביטל

הדמוקרטים הצעירים בארהב מקדמים ניו דיל ירוק-- המדינה יוזמת פרוייקטים לתעסוקה אבל כאלו שיתמקדו בקידום אנרגיה ירוקה ושיקום אקולוגי. במקביל, יקודמו רגולציות שמטרתן בין השאר הפחתת פליטת גזי חממה.

כלכלה

ניו דיל ירוק

שרון אביטל

הדמוקרטים הצעירים בארהב מקדמים ניו דיל ירוק-- המדינה יוזמת פרוייקטים לתעסוקה אבל כאלו שיתמקדו בקידום אנרגיה ירוקה ושיקום אקולוגי. במקביל, יקודמו רגולציות שמטרתן בין השאר הפחתת פליטת גזי חממה.

מדע

ניו דיל ירוק

שרון אביטל

הדמוקרטים הצעירים בארהב מקדמים ניו דיל ירוק-- המדינה יוזמת פרוייקטים לתעסוקה אבל כאלו שיתמקדו בקידום אנרגיה ירוקה ושיקום אקולוגי. במקביל, יקודמו רגולציות שמטרתן בין השאר הפחתת פליטת גזי חממה.

מיגור השחיתות

ממשל

מנהל ציבורי תקין

רווחה

ניו דיל ירוק

שרון אביטל

הדמוקרטים הצעירים בארהב מקדמים ניו דיל ירוק-- המדינה יוזמת פרוייקטים לתעסוקה אבל כאלו שיתמקדו בקידום אנרגיה ירוקה ושיקום אקולוגי. במקביל, יקודמו רגולציות שמטרתן בין השאר הפחתת פליטת גזי חממה.

רשויות מוניציפאליות

שומרי הסף

שקיפות

תחבורה

תקנון התנועה

תרבות וספורט

חברי מפלגה

כלל האזרחים

מאבק הנכים