קול העם

חזרה

אנרגיה

קנס המים

אורלי כהן

ממשלת ישראל התרשלה במשך שנים במציאת פתרונות למצוקת המים, כעת היא מגלגלת את אחריות התשלום על האזרחים. אני מציעה להוזיל את מיסוי המים על האזרחים ב-50 אחוז בשלב ראשון ואחרי 5-6 שנים ב-100 אחוז.

אנרגיה ומים

קנס המים

אורלי כהן

ממשלת ישראל התרשלה במשך שנים במציאת פתרונות למצוקת המים, כעת היא מגלגלת את אחריות התשלום על האזרחים. אני מציעה להוזיל את מיסוי המים על האזרחים ב-50 אחוז בשלב ראשון ואחרי 5-6 שנים ב-100 אחוז.

ביורוקרטיה

בקרה תקציבית

בריאות

דיור

התוכנית למיגור השחיתות

חוקה ומשפט

חושפי שחיתויות

חזון המייסדים

חינוך

חקלאות

כלכלה

מדע

מיגור השחיתות

נוהל בנושא נציגי המפלגה בכנסת שפועלים שלא לפי הצבעות המתפקדים

giladl

נציגי המפלגה לכנסת אמורים לפעול לפי ההצבעות של חברי המפלגה, אבל מה קורה אם הם פועלים אחרת? צריך להיות נוהל מוכן מראש שייתן מענה למצב הזה.

ממשל

קנס המים

אורלי כהן

ממשלת ישראל התרשלה במשך שנים במציאת פתרונות למצוקת המים, כעת היא מגלגלת את אחריות התשלום על האזרחים. אני מציעה להוזיל את מיסוי המים על האזרחים ב-50 אחוז בשלב ראשון ואחרי 5-6 שנים ב-100 אחוז.

נוהל בנושא נציגי המפלגה בכנסת שפועלים שלא לפי הצבעות המתפקדים

giladl

נציגי המפלגה לכנסת אמורים לפעול לפי ההצבעות של חברי המפלגה, אבל מה קורה אם הם פועלים אחרת? צריך להיות נוהל מוכן מראש שייתן מענה למצב הזה.

מנהל ציבורי תקין

נוהל בנושא נציגי המפלגה בכנסת שפועלים שלא לפי הצבעות המתפקדים

giladl

נציגי המפלגה לכנסת אמורים לפעול לפי ההצבעות של חברי המפלגה, אבל מה קורה אם הם פועלים אחרת? צריך להיות נוהל מוכן מראש שייתן מענה למצב הזה.

רווחה

רשויות מוניציפאליות

שומרי הסף

שקיפות

תחבורה

תקנון התנועה

נוהל בנושא נציגי המפלגה בכנסת שפועלים שלא לפי הצבעות המתפקדים

giladl

נציגי המפלגה לכנסת אמורים לפעול לפי ההצבעות של חברי המפלגה, אבל מה קורה אם הם פועלים אחרת? צריך להיות נוהל מוכן מראש שייתן מענה למצב הזה.

תרבות וספורט

חברי מפלגה

נוהל בנושא נציגי המפלגה בכנסת שפועלים שלא לפי הצבעות המתפקדים

giladl

נציגי המפלגה לכנסת אמורים לפעול לפי ההצבעות של חברי המפלגה, אבל מה קורה אם הם פועלים אחרת? צריך להיות נוהל מוכן מראש שייתן מענה למצב הזה.

כלל האזרחים

מאבק הנכים