קול העם

חזרה

חזון קול העם - אימוץ ערכי החזון של מאהלי 2011 (הצעת דורון טל)

דורון טל דורון טל  •  05-10-2017  •    16 תגובות

קוד ההצעה: DOC-2017-10-98

"קול העם" חוזה איזון חברתי-כלכלי שיושג באמצעות דמוקרטיה ישירה-השתתפותית-דיונית, על פי ערכי היסוד שנבחרו ע"י האספה הארצית של כלל המאהלים בארץ (קיץ 2011). המימוש באמצעות טכנולוגיות מתקדמות.

 

חזון קול העם

קול העם חוזה איזון חברתי-כלכלי שיושג באמצעות דמוקרטיה השתתפותית, ישירה ודיונית, על פי חמישה ערכי יסוד: 1. שוויון, 2. ערבות הדדית וסולידריות חברתית, 3. אזרחות פעילה, 4. דמוקרטיה פנימית וחיצונית המאפשרת שיתוף מלא של כל חברי המפלגה ודיון לגופו של עניין ו-5. פתיחות לשינוי והתפתחות. המימוש באמצעות טכנולוגיות תקשוב מרושתות.

___________________________________________________________________________________________________

 

דברי הסבר 

למדינת ישראל  בעיות רבות שחלקן ידוע וחלקן יתגלה רק כאשר הציבור ישותף בכל המידע הרלוונטי ויוכל להביע את דעתו באופן שוטף. את רוב הבעיות שיועלו על סדר היום ניתן יהיה לפתור באמצעות דמוקרטיה ישירה-השתתפותית-דיונית באמצעות האינטרנט, תוך שמירה קפדנית על חמשת הערכים המוצגים בחזון (vision)  זה. זו גישה חדשה שעשויה להביא לשינוי השיטה.

אם נפעל על-פי חמשת ערכי היסוד הנ"ל הדבר יחלחל הלאה ויחול שינוי בגישה הכללית במדינת ישראל. כך נוכל להתקרב למצב אידאלי של איזון חברתי-כלכלי, שמשמעותו צדק חברתי.

תהיה לנו שקיפות שלטונית; יהיה לנו ממשל תקין, מנהל ציבורי תקין, רשויות מוניציפאליות יפעלו ביעילות רבה יותר; יפתרו בעיות של בריאות, דיור, תחבורה, חינוך, חקלאות, כלכלה, מדע, תרבות וספורט; תיחסך אנרגיה - לא ייווצר מחסור במשאבים - אנרגיה ומים כדי לשמור על איכות חיים (קיימות) ונחיה חיי רווחה; ביורוקרטיה תפנה את מקומה להקשבה לאזרח; תהיה לנו חוקה ומשפט צדק; כל העם ישמש שומרי הסף על בקרה תקציבית; מחאות למיגור השחיתות יהיו נחלת העבר; חושפי מחדלים לא ירדפו; חושפי שחיתויות יזכו להגנה.

 

ערכי היסוד 

חמשת הערכים / העקרונות המנחים את קול העם בהגשמת החזון לקוחים מתוך טיוטת חזון שאומצה ע"י האספה הארצית של כלל המאהלים בארץ (קיץ 2011). ערכים אלו גובשו לפי מסמכי יסוד של מאהלי אשדוד, מצפה רמון, טבעון וכרמיאל שנציגיהם השתתפו בצוות חזון ארצי. שמות חברי צוות חזון (לפי סדר הא"ב של שם המשפחה): יריב אלדן, אוסו באיו, חן בריגה, דורון טל, יוני יעקבי, ממי נאמן, דייב לוי, אומרי עוזרי, ד"ר יהודה עתי, יובב קיני, דניאל קליין, בעז רקוץ' (רכז הצוות) ואורי שני. הדיונים התקיימו בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2011. הטיוטה (שהתמקדה בחמשת הערכים הבאים) עלתה להצבעה ואושרה ע"י האספה הכללית של המאהלים בתאריך 28.10.2011.

המחשה של הערכים המנחים: (צילום האיור של יניב קקון) http://dorontal.net/PNA_IL-values.jpg

הערכים המנחים כפי שנוסחו ע"י צוות החזון בשנת 2011:

1. שוויון - שוויון זכויות אזרחיות לכל אזרחי ותושבי המדינה, ללא אפליה אתנית, עדתית, דתית, מינית או אחרת, תוך חירות הבחירה, המחשבה והיצירה, כאשר השוויון מאפשר העדפה מתקנת.

2. ערבות הדדית וסולידריות חברתית - ערבות לאחר, לקהילה, לקהילות אחרות ולסביבה, מתוך הכרה בזכותו של הפרט לחיות בכבוד ובתקשורת בין-אישית כדרך חיים.

3. אזרחות פעילה - נקיטת יוזמה ועשייה אזרחית מתוך אחריות הפרט ויכולתו להשתתף, לתרום ולהשפיע על איכות ובטחון חייו ואלו של קהילתו.

4. דמוקרטיה משתפת* וישירה - העצמה פוליטית של הפרט בעזרת מתן הזדמנות שווה לבחור ולהיבחר, ומתוך קבלת החלטות משותפות, חתירה להסכמה רחבה ופעולה לא אלימה. * הערה: המונח הנכון צ"ל דמוקרטיה השתתפותית (Participatory Democracy)

5. שינוי והתפתחות - קיום שיח מתמשך בין פרטים ובין קהילות מתוך פתיחות לביקורת, למידה מתמדת, גמישות מחשבתית ויצירתיות.

ערכי היסוד הנ"ל חוברים את היחיד, הקהילה והסביבה, כמיקשה אחת, דינמית, פתוחה ומשתפת. כל הערכים הנ"ל שלובים זה בזה.  אם אחד מערכי היסוד הללו אינו מתקיים, לא יתכן צדק חברתי

_______________________________________________________

על בסיס ערכים אלו יכתב המצע של קול העם שבו יכללו: 1. מטרות 2. יעדים 3.פעולות ארגוניות.

המימוש של הערכים הללו יתבצע באמצעות טכנולוגיות תקשוב מרושתות.

עקרון הבידול

חוזקו של חזון זה, היותו חדשני ומכוון מעט מעבר לאופק.

הרעיון של מימוש דמוקרטיה ישירה-השתתפותית-דיונית באמצעות טכנולוגיה מתקדמת מבדל את קול העם מכל המפלגות הקיימות בעבר ובהווה. התנהלות לפי חמשת הערכים הנ"ל בתוך המפלגה ומחוצה לה מסמן גישה חדשה בפוליטיקה הישראלית. 

שינוי הגישה עשוי לקרב אותנו להשגת צדק חברתי / איזון חברתי-כלכלי

אם תרצו אין זו אגדה!

האם את/ה מאשר לאמץ ערכים אלו כחזון קול העם?

יש בהצעה זו הודעות נוספות כלשהן.

נדרשת התחברות או הרשמה בכדי להשאיר תגובה
 • דורון טל
  דורון טל  •  מחבר/ת  • ב 16 אוק 00:52:20 +02:00 2017

  הבהרה לקשר בין חזון למצע:
  תפקידו של חזון (vision) לבחון את הערכים והעקרונות אשר לאורם יוצבו לפי הסדר הבא: (1) מטרות, (2) יעדים ו-(3) פעולות ארגוניות (mission), אותם ניתן להגדיר באמצעות מצע.
  חזון הוא הצד הרוחני והאידאלי של הדברים ומשמש מקור השראה לעשייה הארגונית.
  חזון הוא המצפן המצביע על האופק, הכיוון והאופן שבו נעשים הדברים.

  אין תגובות
 • דורון טל
  דורון טל  •  מחבר/ת  • ב 16 אוק 00:52:40 +02:00 2017

  הערות כלליות:
  חוזקו של חזון זה, היותו מכוון מעט מעבר לאופק. זאת משום שמצד אחד חזון קונקרטי וקרוב מדי לא ישיג את האפקט הרצוי ומצד שני, חזון הזוי שיושג אולי בעתיד לא ראלי, יקשה על חיבור רגשי. לדעתי חזון זה מבהיר מהו הערך המוסף של "קול העם" ובמה הוא שונה מהגישה של מפלגות אחרות.

  אין תגובות
 • Ohad Cohen
  Ohad Cohen  • א 10 דצמ 00:08:27 +01:00 2017

  פתיח:
  א. ערבות הדדית וסוליריות חברתית - הם כלים חשובים, אבל למיטב הבנתי הם בעיקר כלים להגיע לשיוויון, 1+2 הם בעצם ערך אחד.
  ב. אזרחות פעילה - היא הבסיס לדמוקרטיה פנימית, שוב ערכים 3+4 הם בעצם ערך אחד.
  ג. דמוקרטיה חיצונית? מותר לשאול מה זה?
  ד. פתיחות לשינוי והתפתחות - אני יודע שזה לא כ"כ סקסי להגיד את זה בפירוש, אבל אני לא רואה בשינוי ערך בפני עצמו, כשהמציאות טובה לא צריך לשנות אותה. נקודה. אבל אם הכלל יחליט שצריך להכניס את זה לחזון אני אקבל את דעתו.

  הערות כלליות:
  א. מה לגבי חופש? למה לא להזכיר אותו בחזון? בכלל?
  ב. נראה לי קצת לא לעניין של חזון מפלגה להזכיר את כל ההסיטוריה של החזון ומי שעבד עליו, ממליץ לקצר את הפסקה הראשונה של ערכי היסוד.
  ג. את מה שמופיע כדברי ההסבר הייתי שם אחרי פריוט ערכי היסוד כדברי סיכום

  הסתר תגובה 1
   • דורון טל
    דורון טל  •  מחבר/ת  • א 10 דצמ 01:58:22 +01:00 2017

    אוהד כהן, תודה על תגובתך.

    למיטב הבנתי, אנו נמצאים כעת בשלב ההצבעה, לאחר שהסתיים שלב הדיון בהצעות. אם זה נכון, לא ניתן לתקן את ההצעות בשלב זה (במהלך ההצבעה.

    אבקש להבהיר כי החזון הוא רק שלוש השורות הראשונות (מעל לקו ההפרדה).
    כל מה שבא בהמשך (מתחת לקו) הוא הסבר, על מה נסמך החזון וכיצד נבנה?
    מדוע חשוב לציין את זה? משום שבקרב פעילי קול העם גובשו במהלך השנתיים האחרונות חזונות אחרים בתכלית, שרובם ככולם מעין מצע לפעולה ולא ערכים שרוצים לפעול על פיהם.
    החזונות האחרים מגבילים את המפלגה לפעילויות מסויימות, *מה* רוצים לעשות אך לא מגדירים את דרך ההתנהלות - *איך* נפעל.

    הסתר תגובה 1
     • דורון טל
      דורון טל  •  מחבר/ת  • א 10 דצמ 02:01:23 +01:00 2017

      לעניין ההערות ל"פתיח":
      א. אכן, ערבות הדדית וסולידריות חברתית הם כלים כדי להגיע לשיוויון. יחד עם זאת, שוויון וערבות הדדית הם ערכים נפרדים.
      ב. גם אזרחות פעילה ודמוקרטיה משתפת וישירה הם ערכים נפרדים, המשלימים זה את זה.
      ג. המושג "דמוקרטיה פנימית" מתייחס להתנהלות פנים מפלגתית. לעומתו "דמוקרטיה חיצונית" מתייסת להתנהלות עתידית בכנסת.
      ד. נכון, כשהמציאות טובה לא צריך לשנות אותה. יחד עם זאת, העדר פתיחות עלול להביא לקפיאה על השמרים, בתואנה המציאות טובה. לכן הפתיחות לשינויים היא ערך בפני עצמו.

      הסתר תגובה 1
       • דורון טל
        דורון טל  •  מחבר/ת  • א 10 דצמ 02:04:31 +01:00 2017

        לעניין "הערות כלליות":
        א. נושא ה"חופש" נדון ע"י צוות חזון של כלל המאהלים בשנת 2011. אז הוחלט לא לכלול אותו כערך. כאן זה לא המקום לצטט את כל הפרוטוקולים במהלך חודשיים וחצי של דיונים, אוגוסט-אוקטובר 2011.
        ב. הזכרתי את כל ההסיטוריה של החזון הזה ולרבות אזכור האנשים שעבדו עליו, משום שפעילי קול העם לא התייחסו במהלך השנתיים האחרונות של דיונים לתשתית חזון זה שגובשה בקיץ 2011 (למרות שמוזכר כי מדובר בבוגרי המחאה ההיא).
        ג. ערכי היסוד הם חלק מדברי ההסבר.
        אם חזון זה יבחר ע"י רוב המצביעים כחזון המפלגה ניתן יהיה לפתוח מחדש את הדיון על תוכנו של החזון ולפי בחירת החברים לשנות את ניסוחו, לרבות סדר הצגת הדברים בדברי ההסבר.

        אין תגובות
 • Gal Katsir
  Gal Katsir  • ג 17 אוק 09:15:21 +02:00 2017

  עצם הבחירה של המאהלים היא חשובה ומשמעותית בעיני.
  חסרים לי שלושה סעיפים:
  6. דאגה לטבע ולארץ בה אנו חיים: מתוך כך דאגה לכל צורות החיים, האנשים והעמים השונים החיים בה.
  7. צדק חברתי: המדינה מחוייבת לעזור לכל אדם הזקוק לכך על פי צרכיו.
  8. גבולות ברורים למדינת ישראל: גבולות מדיניים, גבולות ערכיים, שלטון החוק חייב להיות מיושם באופן ברור וחד משמעי לטובת כלל תושבי הארץ.
  מעבר לכך, ניסוח החזון הוא יפה, קצר וברור.

   • דורון טל
    דורון טל  •  מחבר/ת  • ג 17 אוק 14:08:37 +02:00 2017

    סעיפים 6, 7, 8 יכולים להיות חלק ממצע, שיכתב על סמך חמשת ערכי היסוד בחזון.

     • דורון טל
      דורון טל  •  מחבר/ת  • ג 17 אוק 14:09:08 +02:00 2017

      6. דאגה לטבע ולארץ בה אנו חיים צריכים להיות חלק ממצע - פועל יוצא של חמשת ערכי היסוד בהצעת המאהלים מ-2011.
      לדעתי הדאגה לטבע לא צריכה לנבוע ממניעים הומניים/אלטרואיסטים, אלא דווקא ממניעים פרקטיים אנוכיים למען איכות חיים של כלל התושבים. הביטוי "דאגה לארץ בה אנו חיים" דורש לדעתי הבהרה והרחבה במידה והוא ייכנס למצע.

       • דורון טל
        דורון טל  •  מחבר/ת  • ג 17 אוק 14:09:32 +02:00 2017

        7. "צדק חברתי". - מהו צדק חברתי?
        דנתי בכך ארוכות בדף אינטרנט: http://dorontal.net/tzedek.htm
        המסקנה האישית שהגעתי אליה לאחר השתתפות בדיונים ארוכים בפורומים שונים מאז שנת 2007: מדובק במושג ארטילאי, המפורש בצורות שונות ע"י אנשים שונים, במצבים שונים. המסקנה שהגעתי אליה: צדק חברתי אפשרי רק בחברה מתוקנת, פתוחה לביקורת בונה ושואפת להשתפר, בה רוב הציבור מעריך את שוויון ערך האדם ומתן שוויון הזדמנות לכל אדם. המימוש של צדק חברתי אפשרי רק כשיש איזון חברתי-כלכלי! אני סבור כי חמשת הערכים המוצעים ע"י כלל המאהלים יכולים לקרב אותנו לאיזון חברתי-כלכלי.

         • דורון טל
          דורון טל  •  מחבר/ת  • ג 17 אוק 14:10:04 +02:00 2017

          8. גבולות ברורים למדינת ישראל. לעניות דעתי זה אינו ערך בסיסי. אפילו במצע שלנו הייתי נזהר בניסוחים המסבירים מהם גבולות בטוחים? מהם גבולות ערכיים? בכל מקרה, מסכים כי שלטון החוק חייב להיות מיושם באופן ברור, חד-משמעי ושוויוני לטובת כלל תושבי הארץ.

          אין תגובות
אין מסמכים שהועלו