קול העם

חזרה

הקמת ועדה לכינון מנהל ציבורי תקין

Guy Jana - גיא ג'אנה Guy Jana - גיא ג'אנה  •  23-08-2017  •    אין תגובות

קוד ההצעה: DOC-2017-08-94

כינון ועדת היגוי ציבורית בעלת שיניים לכינון מנהל ציבורי תקין - וועדת חקירה לבדיקת הפשעים שנעשו בממשלים הקודמים.

ההצעה:

1. כינון ועדת היגוי ממשלתית ציבורית ל "תוכנית למיגור השחיתות" שתדון בנושא המנהל הציבורי והחזרת הדמוקרטיה למערכת.

תפקיד הועדה יהיה לנטר את כל דיווחי השחיתות ולמצוא דרכים למגר את השחיתות מהחיים שלנו. - ולהנחיל מנהל ציבורי תקין פה בארץ.

2. . הקמת ועדת חקירה בלתי תלויה שתבדוק ותציף את השיטות והדרכים בהן שודדים אותנו.

החקירות ברשויות המוניציפאליות, רשות המיסים, הרווחה וכלל הגופים השונים בשרות הציבורית.

הועדה תבדוק את הדרכים ואת הערוצים שבהם פעלו המושחתים- בכדי להבין - להבין כיצד מתנהל השוד המאורגן אצלנו במדינה.

הוועדה תדון באופן מתמיד ותחוקק חוק אחרי חוק - כאנטי וירוס לשחיתות .עד שיסגרו ויאטמו הפרצות במנגנונים הדמוקרטיים שלנו.

האם אתם בעד הקמת ועדה לכינון מנהל ציבורי תקין

יש בהצעה זו הודעות נוספות כלשהן.

נדרשת התחברות או הרשמה בכדי להשאיר תגובה
אין מסמכים שהועלו