קול העם

חזרה

ועדות רפואיות

razdaniel77 razdaniel77  •  20-02-2019  •    אין תגובות

קוד ההצעה: DOC-2019-02-125

יש לדרוש בחקיקה בכנסת להפריד בין שני הגופים הללו.. א-הגוף המשלם את הקיצבה ב-הגוף הרפואי הקובע את אחוזי הנכות הרפואית.

יש לדרוש בחקיקה בכנסת להפריד בין שני הגופים הללו.. א-הגוף המשלם את הקיצבה ב-הגוף הרפואי הקובע את אחוזי הנכות הרפואית.

ברוב הועדות כיום יש מגמה של עין מפקחת של פקידי הביטוח לאומי להטות לתוצאות נמוכות שלא לטובתו של הנכה. וזה במטרה לצמצם את גובה תשלום הקיצבה וקביעת גובה אחוזי הנכות הרפואית ואחוזי אי כושר העבודה.

שתי נקודות עקריות מראות את הבעיה כיום: 

1. כמות בלתי סבירה של נבדקים אשר מקבלים 19% נכות,  כאשר קצבת נכות ניתנת רק למי שנקבעו לו 20% ומעלה. 

2. כמות, שוב,  בלתי סבירה של פניות לועדת ערר,  אשר מנותקת מהביטוח הלאומי,  אשר מתקבלות. 

3. ביטוח לאומי הפסיק להעסיק רופאים אשר היו "נדיבים"  בקביעת אחוזי נכות ובכך חידד את המסר לרופאים - אם אתה רוצה את תוספת ההכנסה כרופא בועדות עליך לשרת את האינטרסים של המוסד לביטוח לאומי ולא את החולים. 

  הדרך לתקן את העיוות  הזה היא באמצעות הקמת גוף ניפרד לועדות רפואיות במיסגרת מישרד הבריאות. תחתיו יהיה מערך רופאים שעבדו באופן חופשי וראוי לבדוק את האדם לפי ראותו של אותו רופא מומחה בתחום ללא מעורבות פקידי המוסד לביטוח לאומי בתוך הוועדות כעין מפקחת על אישור הנכות הרפואית לנכה. בנוסף יש לשקול כיצד מתמודדים עם רופאים אשרכמות ההחלטות שלהם המשתנות ע"י ועדת הערר גדולה מהממוצע.  

האם אתה בעד או נגד

יש בהצעה זו הודעות נוספות כלשהן.

נדרשת התחברות או הרשמה בכדי להשאיר תגובה
אין מסמכים שהועלו