קול העם

חזרה

עובדים זרים

razdaniel77 razdaniel77  •  20-02-2019  •    אין תגובות

קוד ההצעה: DOC-2019-02-124

ביטול חובת תשלום ביטוח לאומי ופנסייה עבור עובדים זרים . להגיע

נכה או קשיש,  המעסיק עובד זר כמטפל סיעודי מחויב על פיפי חוק,  לשלם עבורו דמי ביטוח לאומי ופנסייה . 

הנושא גורם למעמסה כבדה על תקציבם המוגבל. 

הבעיה בתשלומים אלו, אשר נועדו, כביכול,  להשוות בין עובד זר לאזרח ישראלי,  היא שהעובד הזר לא מגיע לגיל פרישה בישראל.  ואם נזקק לשרותי ביטוח לאומי כגון: דמי אבטלה,  קצבת ילדים, זקנה או נכות יגורש מהארץ מבלי שיוכל להנות מהביטוח. 

האם אתה בעד או נגד

יש בהצעה זו הודעות נוספות כלשהן.

נדרשת התחברות או הרשמה בכדי להשאיר תגובה
אין מסמכים שהועלו