קול העם

חזרה

כלכלת נכים

razdaniel77 razdaniel77  •  19-02-2019  •    תגובה אחת

קוד ההצעה: DOC-2019-02-123

הצעה לפתרון בעיות בתחום הכלכלה והיכולת להתקיים בכבוד למרות הנכות.

תיקון חוק לרון הקובע כי אדם נכה אשר עובד ומשתכר יאבד את קצבת הנכות. 

מטרת התיקון היא לקבוע שרק אדם אשר משכורתו גבוהה מהשכר הממוצע במשק יאבד את קצבתו.

האם אתה בעד או נגד

יש בהצעה זו הודעות נוספות כלשהן.

נדרשת התחברות או הרשמה בכדי להשאיר תגובה
אין מסמכים שהועלו