קול העם

חזרה

מדינת ישראל כפדרציה

Lev Kira Lev Kira  •  25-03-2018  •    אין תגובות

קוד ההצעה: DOC-2018-03-113

המודל השוויצרי, תכנית בסיס בלינק http://federation.org.il/index.php/he/

הפדרציה מקדמת תוכנית מדינית חדשה לפיה מדינת ישראל, כמדינה פדרלית שיוויונית ומודרנית, תחיל את ריבונותה על שטחה של ארץ ישראל בין הירדן לים, לא כולל עזה. במסגרת החלת החוק הישראלי בגדה יוכרו כל תושבי המדינה כאזרחים שווי זכויות שיובטחו במסגרת חוקה פדרלית. הם יוכלו לממש את צביונם הדתי והתרבותי במסגרת שלטון איזורי, כאשר המדינה תחולק ל- 30 קנטונים (ממשלות איזוריות) שיפעלו מתחת לממשלה המרכזית. הממשל האזורי בכל קנטון וקנטון ישקף את הרכב האוכלוסיה המקומית שבוחרת אותו וידאג לכל תפקידי השלטון, חוץ מנושאי חוץ וביטחון שינוהלו ע"י הממשל המרכזי בירושלים. תוכנית זו מאפשרת להשאיר את ההתנחלויות במקומן ללא חשש מסנקציות בין לאומיות.

חלוקת ישראל לקנטונים?

יש בהצעה זו הודעות נוספות כלשהן.

נדרשת התחברות או הרשמה בכדי להשאיר תגובה
אין מסמכים שהועלו