קול העם

חזרה

חוק הגנת הקניין הפרטי

Shuky Zahavi Shuky Zahavi  •  27-02-2018  •    אין תגובות

קוד ההצעה: DOC-2018-02-112

המציאות הבלתי נסבלת כיום במדינת ישראל הנה, שלגופים רבים היכולת לשלוח את ידם הארוכה לחשבון הבנק ללא צו של בית משפט. יתרה מזו גופים כלכליים מתנים את מתן זכויות במתן הוראה לפעול בחשבון כבשלהם.

 

מטרת החוק מניעת אפשרות של גופים פרטיים , ציבוריים וממשלתיים לפגוע בקניין הפרטי של האזרח/ תושב

ההכרה בזכות הקניין מופיעה במסמכים מרכזיים העוסקים בזכויות האדם, ובהם:

הצהרת זכויות האדם שפרסמה האספה המכוננת הלאומית בצרפת בשנת 1789.

מגילת הזכויות של ארצות הברית שפורסמה ב-15 בדצמבר 1791.

ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם שאומצה על ידי עצרת האו"ם בשנת 1948. סעיף י"ז בהכרזה זו עוסק בזכות הקניין.

 מוזכר ב חוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו  , אך לא מפורט ולא מיושם בפועל.

  1. חשבון בנק

מסתבר שגופים רבים נהנים מחוקים מהתקופה המנדטורית ויכולים לעקל את חשבון הבנק שלנו.

מסתבר כי בישראל אין לאזרח ביטחון כי כספו לא יילקח ממנו בידי השררה.

מכס, מס הכנסה , בטוח לאומי , עיריות,  גופי פנסיה למיניהם ( באמצעות טפסים שונים כתנאי לקבלת הפנסיה  )  , חברות ביטוח יכולים לשלוח את ידם הארוכה לעקל כספים מחשבון הבנק שלנו.

יש לאפשר פעילות זו רק לאחר פסיקה של בית משפט.

  1. נכסים ברי קיימה ( מקרקעין , מיטלטלין, קנין רוחני , זכויות מוקנות )

אם אין כתב משכון לנכס , לא ניתן להפקיע אותו אלא בצו של בית משפט. וגם עם יש מסמך משכון , היכולת למימוש המשכון תתבצע רק דרך בית המשפט.

 

האם יש צורך בהגנה על קניין הפרט בפני השררה

יש בהצעה זו הודעות נוספות כלשהן.

נדרשת התחברות או הרשמה בכדי להשאיר תגובה
אין מסמכים שהועלו