קול העם

חזרה

הפרדת דת ממדינה

Asher Ben-David Asher Ben-David  •  16-02-2018  •    9 תגובות

קוד ההצעה: DOC-2018-02-110

שלושה חוקי יסוד שהעברתם תחזיר את הממסד הדתי לגודלו הטבעי הראוי 1. קדימות הדין האזרחי 2. ברית הזוגיות 3. איסור מימון שירותי דת ושירותים רוחניים כלשהם.

כללי

בשל הצורך להקים קואליציה קיבלו שמשך שנים מפלגות לשון מאזניים דתיות כח לא פרופורציונאלי לגדלם

כח זה איפשר החדרת הממסד הדתי לחיי הפרט הרבה מעבר לראוי במדינה חופשית ודמוקרטית הנשענת על חוק אזרחי.

הצעה

נושא הפרדת דת ממדינה הוא נושא נפיץ על כן במקום לחוקק חוק אחד כללי אני מציע לחוקק שלושה חוקים צרים אשר ביחד יחזירו את הממסד הדתי לגודלו הטבעי

1. חוק יסוד קדימות דין האזרחי - בתי דין דתיים מתאימים אך ורק למצבים בהם כל מתדיינים מעוניינים להתדיין תחת חוק אלטרנטיבי. לכן כל מתדיין יוכל בכל שלב לדרוש להעביר את הדיון לבית משפט אזרחי. מיד עם העלאת דרישה זו מצד אחד המתדיינים יהיה ההליך בבית הדין בטל ויועבר לדיון מחדש בבית משפט אזרחי. לפני הקראת פסק הדין יודיע הדיין למתדיינים כי הוא מתכוון לראו את פסק הדין וישאל אם למי מהם יש רצון בשלב זה להעביר את הדיון לבית משפט אזרחי. ככל שאחד המתדיינים יחליט להעביר את הדיון אפילו בשלב זה לבית משפט אזרחי יהיה ההליך בבית הדין בטל ויועבר לדיון מחדש בבית משפט אזרחי.

 

2. חוק יסוד ברית הזוגיות - כל זוג בוגרים יוכל להצהיר בפני המדינה כי הוא מנהל חיים משותפים ומרגע ההצהרה יראו אותם כתא משפחתי אחד.

 

3. חוק יסוד השירותים הרוחניים - המדינה תמנע ממימון ו/או אספקת שירותים רוחניים לאזרח ובכלל זה שירותי דת, שירותים פסיכולוגיים ושירותי כשרות. קהילה שתהייה מעוניינת בשירותי דת או כשרות תגבה מחבריה את המימון הנדרש לצורך אספקת שירותים אלה. לא תהיה לאף גוף מונופול אל אספקת שירותים רוחניים או שירותי כשרות. כל ספק של שירותים רוחניים או שירותי כשרות יהיה חייב לציין את שמו ושם ארגונו בצורה בולטת על גבי כל נייר רשמי מטעמו.

האם צריך להגביל את מעורבות הממסד הדתי בניהול חיי האזרחים במדינה

יש בהצעה זו הודעות נוספות כלשהן.

נדרשת התחברות או הרשמה בכדי להשאיר תגובה
 • Ohad Cohen
  Ohad Cohen  • ה 14 פבר 13:31:05 +01:00 2019

  לגבי בתי הדין ב1 - אני מתנגד לזה שצד בדיון יוכל להעביר את הדיון בין בתי דין
  אם הצדיים הסכימו לדיון בבית דין דתי - זה בית הדין שיקבע
  כנ"ל אם סיכמו ביניהם בחוזה

  אין תגובות
 • Yoav Havkin Shneorson
  Yoav Havkin Shneorson  • ד 21 פבר 20:41:23 +01:00 2018

  אין זאת אמרת שאין מקום לנאמניות נוספות, אבל, כל נבחר ציבור, וכל אזרח המקבל את משכורתו מהמדינה, אינו רשאי לתת קדימות או העדפה, לנאמנות אחרת, בכל נקודה בה יש סתירה בין הנאמנות האחרת לנאמנות לריבון.

  אין תגובות
אין מסמכים שהועלו