קול העם

חזרה

חוק מגילת העצמאות וחוקי היסוד

Asher Ben-David Asher Ben-David  •  16-02-2018  •    5 תגובות

קוד ההצעה: DOC-2018-02-109

חיקוק מגילת העמצאות כחוק יסוד. הפיכתה לבסיס כל חוקי היסוד. שיריונה כך שרק הצבעה של 100 חברי כנסת יאפשרו שינוי בה. שיריון כל חוקי היסוד הקיימים כך ששינוי בהם יתאפשר רק בהצבעת 75 חברי כנסת.

כללי

בהיעדר חוקה לישראל חוקי היסוד הם התשתית החוקית היציבה של ישראל שאמורים לוודא שרוב מיקרי, זמני, או שולי לא מאפשר שינוי באופיה 

מגילת העצמאות היא המסמך המכונן של מדינת ישראל.

אנו חיים בתקופה בה תקשורת המונים דו סיטרית זמינה לכל. מחד זרימת המידע החופשית משרתת את השקיפות ומאידח מקורות אינפורמציה לא רשמיים מאפשרים יצירת פייק ניוז המקבלים תהודה לא פרופורציונאלית לאיכותם. תופעה זו מאפשרת העצמת פחד בציבור. ציבור המונע מפחד נוטה לזרוק את ערכי הדמוקרטיה לפח ולבחור במנהיגים אוטוקראטיים סמכותניים.

כמוכן עודף המידע וריבוי הגרויים מייצרים נוף נבחרי ציבור שאיכותם ירודה נשענים על ססמאות קצרות ותפישות עולם פשטניות

השילוב מהווה סכנה לאופיה של המדינה, מוביל לנכונות לשנות חוקי יסוד כלאחר יד ולסטיה מהמסך המכונן שבבסיס הקמתה של המדינה.

הצעה:

מגילת העצמאות ככתבה וכלשונה תחוקק כחוק יסוד מכונן.

כל שינוי בחוק היסוד המכונן תחייב הצבעת 100 חברי כנסת (83%)

בית משפט העליון בבואו לבחון חוקיות של חוק ככל שמתעורר ספק ישען על הכתוב במגילת העצמאות ועל החוק הבינלאומי. ככל שיש סתירה בין השניים תגבר מגילת העצמאות.

כל חוקי היסוד הקיימים ישוריינו, כל שינוי בחוק יסוד כלשהו יחייב הצבעת 75 חברי כנסת בעד השינוי.

האם לשריין את מגילת העצמאות כחוק יסוד שכל שינוי בו יחייב רוב מוחלט

יש בהצעה זו הודעות נוספות כלשהן.

נדרשת התחברות או הרשמה בכדי להשאיר תגובה
 • Yoav Havkin Shneorson
  Yoav Havkin Shneorson  • ד 21 פבר 21:11:04 +01:00 2018

  כמובן, שתהליך כשה יכול לשמש לבניית מצע מפלגתי, ולכן כדאי לפתוח אותו ככלי כללי, ללא הצורך להצטרף למפלגה ספציפית, וניתן גם לשלב את התשתית גם בגופים מיסחריים וחברות יצרניות, שיוכלו דרכו להוביל תהליך של אופטימיזציה, גם בגופים מסחריים.

  אין תגובות
 • Yoav Havkin Shneorson
  Yoav Havkin Shneorson  • ד 21 פבר 21:08:04 +01:00 2018

  תהליך בניית הקמפיינים, יכול להמשיך גם לתהליך השכלה, שבו בעלי ידע, בכל נושא, יובילו מערכת השכלה לעם, כקמפיינרים, וזה ניתן לפיתוח לטווח רחב של שימושים, שכולם ישתלבו במבנה הדמוקרטי, אותו אנו רוצים לקדם.

  אין תגובות
 • Yoav Havkin Shneorson
  Yoav Havkin Shneorson  • ד 21 פבר 21:04:52 +01:00 2018

  בנוסף, כדאי לשלב בודק שגיאות, כפי שקיים בכל מעבד תמלילים, אפשרות להוספת תמונות, אפשרות להעביר את הקמפיין בין אזורים, לדוגמה, צורת ההפעלה האופטימלית של גני ילדים, בתי ספר, מרפאות ציבוריות, מרפאות פרטיות וכו'. צורת דיון כזו תימשוך את הקהל לפעילות ותאפשר אופטימיזציה של הפתרונות ברמה מקומית, העברה לרמה ארצית וכו'. כמו כן זה יאפשר איתור בעלי יכולת להוביל קמפיינים, ויתן להם יותר כח והשפעה על ההבנה של מהות הדמוקרטיה.

  אין תגובות
 • Yoav Havkin Shneorson
  Yoav Havkin Shneorson  • ד 21 פבר 20:59:58 +01:00 2018

  על מנת לאפשר דיון יותר מעמיק בנושא זה ובנושאים אחרים, מוצע לאפשר דיונים על כל נושא, ברמה של קמפיין, שבו בעלי דעה בנושא, יוכלו להציג את ההבנה שלהם, ולנהל עליה דיון, הפתוח לכל הרשומים. לדוגמה, במגילת העצמאות חסרה ההתיחסות לצד הדמוקרטי של המדינה באופן ישיר. למיטב זיכרוני, במגילת העצמאות עצמה, המדינה אינה מוגדרת באופן מפורש כמדינה דמוקרטית, ולכן, כדאי שתהיה אפשרות להעלות את מגילת העצמאות כחלק אינטגרלי מהקמפיין, ואז ניתן יהיה לדון באופן מעמיק, בכל מרכיב של מגילת נעצמאות, מעלה הקמפיין, יקבל לדוגמה 3 מחזורי דיונים, בו הוא מוליך את הדיון, ואז תתווסף אפשרות שבה הנילהול של הקמפיין יועמד להצבעה, ומוביל אחר יהיה אחראי על הדיון.

  אין תגובות
אין מסמכים שהועלו