קול העם

חזרה

הקמת רשות ביקורת ורגולציה עצמאית המאחדת בתוכה את כל גופי הביקורת והבקרה.

מקסימו מקסימו  •  13-01-2018  •    2 תגובות

קוד ההצעה: DOC-2018-01-108

לאחד את כל גופי הביקורת והבקרה מהרשויות המקומיות והרשויות השילטוניות המרכזיות, תחת קורת גג אחת, שהיא הרשות המבקרת.

הרשות המבקרת. 

מבנה:

מבקר חיצוני של הרשות- ממונה על ידי ראש הממשלה ומשרד האוצר. כגורם שיפקח על הרשות המבקרת.

מבקר משפטי- ממונה על ידי הרשות השופטת במעמד שופט חוקר הבודק ומבקר את נושא הסמכויות המשפטיות מול הרשויות האחרות.

מבקר המדינה. ראש הרשות המבקרת וראש המוסד לביקורת המדינה, אשר יאחד בתוכו את כל מבקרי הרשויות.

מבקר משפטי- ביקורת הרשות המשפטית, ירכז את כל סוגיות התקינות המשפטית ובקרת מכרזים של גופים ציבורים.

מבקר חשבונאי ראש מערכת המחקר החשבונאי ירכז את כל מבקרי החברות הציבוריות.

מבקר מקרקעין ובניה- ירכז ייעל את  פעילות וועדות הביקורת של השלטון המקומי ורשות המקרקעין. כדי לייעל לשפר ולצמצם את הבירוקרטיה. 

מבקר התשתיות- אנרגיה ,תחבורה, מים, טיפול בקרקע, איכות הסביבה.

גופי מחקר בקרה ורגולציה- בנק ישראל, מכונים למחקר סטטיסטי,

מבקר רגולטור- אחראי על תפקוד הרגולטורים הממשלתיים.

מבקר הרשויות הדתיות-  גוף מקצועי שיעסוק ברמת תפקוד נותני שירותי הדת ולא בסוגיות הדתות.

מבקר ציבורי- ראש טריבונל ציבורי גוף שיבחר על ידי נציגי קסטות מקצועיות בעל סמכות ווטו בכל ועדות הביקורת. היי טק, פרמה טק, קבלני תשתית, קבלני בניין, איחוד התעשיינים, חינוך, הסתדרויות העובדים, איגודי הרפואה. איגוד הבנקים ועוד.  מתפקידי הטריבונל -  ועדת בחירת רגולטורים.

המטרה היא לאחד את גופי הבקרה והמחקר לגוף מרכזי עצמאי שישרת ויבקר את הרשויות השלטוניות. ייצר בקרה אפקטיבית שתלווה את הרשויות מהרגע הראשון של ביצוע פעולות שלטוניות.

מטרת הרשות לאחד לייעל ולשפר את הרגולציה והבקרה, כדי ליעל את פעולות הממשל. הגוף יהיה מבוקר על ידי הרשויות האחרות. הגוף יהיה רשאי לפנות לכנסת בהצעה לתיקוני חקיקה , ביטולי חקיקה מיותרת או כפילויות וסתירות בחקיקה. אחד מתפקדי הרשות יהיה רשאי לעבור על תוכניות ההשקעה של הרשויות באופן רנדומלי כדי לאשרן.

ביטול ניגודי העניינים בתוך הרשויות

מטרת הרשות היא ליעל תכנון מרכזי לבקר פעילות מקצועית בלבד של כל הרשויות. לא תהיה לרשות שום סמכות ויכולת התערבות בנושאי מדיניות חוץ ופנים. דרישות לשינוי חקיקה של הרשות יהיו כפופות להוכחת כפילות מיותרות או חוסר יכולת לאכיפה. אין יכולת לרשות להגיש ערערים לגבי חקיקה מקדמת מדיניות.

יעול וצימצום הרשות תהיה כפופה לביקורת חיצונית ולכן תוכל ליעל ולצמצם את הבירוקרטיה ואת מספר המשרות והכפילויות.לדוגמה ( כיום יש בבנק ישראל 600 עובדים, כאשר הבנק המרכזי יהיה חלק ממערך ביקורת ומחקר משותפת ניתן יהיה לבצע צימצום ניכר במשרות תוך יעול תיפקודו) 

הטיית מכרזי רשויות . אין הערכה ודעית אך מדובר בעשרות מיליארדים בשנה . שיפור הנושא יביא למהפיכה משמעותית בשוק.

הסדרת חלוקת האחריות בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי. דבר שיביא למהפיכה במבנה המשק ובתפקוד הרשויות. תחבורה מטרופולינית, חיבור בין התשתיות האחרות.

בקרת ספר התקציב לפני הגשתו. לא יתכן מצב שהביקורת על ספר התקציב תוטל על חברי הכנסת שעות ספורת לפני ההצבעה עליו. תפקיד הרשות יהיה לבקר את ספר התקציו ולדרוש הבהרות כגון מקורות. יעדים ומטרות ברורות לעלויות מוצעות.

וכמובן צימצום משמעותי בתופעות הלואי הקשות של השחיתות שמלוות אותנו על כל צעד ושעל בחיינו.

האם לדעתך רשות בקרה עצמאית תצמצם ותקל רגולציה ?

יש בהצעה זו הודעות נוספות כלשהן.

נדרשת התחברות או הרשמה בכדי להשאיר תגובה
  • Ohad Cohen
    Ohad Cohen  • ג 06 מרץ 22:39:24 +01:00 2018

    תוכל לפרט במה המודל שאתה מציע שונה מהקיים כיום? אילו גופי ביקורת קיימים - ואיך התפקוד שלהם נפגע מההפרדה?

    אין תגובות
אין מסמכים שהועלו