קול העם

חזרה

"דירה ראשונה במולדת"

yoramsabary yoramsabary  •  20-11-2017  •    אין תגובות

קוד ההצעה: DOC-2017-11-105

מאחר ש 93% מהקרקעות הן בבעלות המדינה, משבר מחירי הדיור הוא משבר ממשלתי יזום שהכניס (בעשר השנים האחרונות) לקופת המדינה מעל 150 מיליארד ש"ח, הגיע הזמן שהממשלה תחזיר חלק מהכסף ל"חסרי דירה".

רקע להצעה

מאחר ש - 93% מהקרקעות בישראל הן בבעלות המדינה,

  • אין באמת שוק חופשי ומשוכלל בתחום הדיור.
  • משבר הדיור הוא משבר ממשלתי יזום, שהכניס לקופת המדינה בעשר השנים האחרונות מעל 150 מיליארד ש"ח (ממכירת קרקעות ומיסוי מקרקעין).
  • כל אזרח ישראלי זכאי לקבל יחידת קרקע, לדירה ראשונה במולדת, במחיר הוגן.
  • הפתרון למשבר הדיור יבוא רק ממעורבות ממשלתית ישירה בשוק הדיור.

פרויקט "דירה ראשונה במולדת" - תכנית 5 הנקודות

  1. הממשלה בעצמה תיזום בניית 100,000 דירות חדשות בסמוך לערים וישובים קיימים  (דירות 4 חד' בסטנדרט טוב).
  2. התכנון והבניה תוך פרק זמן מוגדר (24 חודשים) ורק באמצעות חברות זרות (לחברות בנייה מקומיות ניגוד אינטרסים).
  3. הדירות יימכרו רק לחסרי דירה במחירים קבועים מראשבאמצעות משכנתאות מסובסדות.
  4. מלאי הדירות ישוחרר לשוק על ידי הממשלה באופן מבוקר (כדי ששוק הדירות לא יקרוס).
  5. יונפקו אגרוב חוב מיועדות בתשואה גבוהה לתשואה מהשכרת דירות (לצורך גיוס כסף ונטרול ביקושים של משקיעים).

האם לדעתך כל אזרח/ית זכאי/ת לסיוע על מנת לרכוש דירה ראשונה במולדת?

יש בהצעה זו הודעות נוספות כלשהן.

נדרשת התחברות או הרשמה בכדי להשאיר תגובה
אין מסמכים שהועלו