קול העם

מדיניות הפרטיות

הודעות הגנה על נתונים

 1. כדי להרחיב את השימוש לכל השירותים הכלולים במערכת על משתמש/ת להירשם מראש (התפקדות לקול העם) ולספק נתונים אישיים למטרות אימות.

 2. הנתונים המסופקים מאוחסנים בשרתי אינטרנט פרטיים ומשמשים לצורכי התפקדות על פי חוק ורישום המשתמש למערכת.

 3. מטרת המערכת: ניהול תהליכים דיוניים-השתתפותיים והצבעות.

 4. מאגרי המידע מאוחסנים בשרתים מאובטחים של קול העם ומנוהלים בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981 (סעיף 11) על פי הפירוט הבא:

  • שם קובץ / טיפול: הנתונים לניהול תהליכי ההשתתפות, לבדיקה והצלבת נתונים במטרה לשמור על כשירות קולות המשתמשים הרשומים במערכת.

  • מטרת הקובץ / הטיפול: ניהול תהליכי ההשתתפות לצורכי חישוב תוצאות בספירה מספרית וסטטיסטית של התהליכים בשיתוף הציבור.

  • גוף אחראי: גוף אחראי הינו מנהל מערכת ותפקידו לסכם סטטיסטיקות. אין ביכולות להשפיע בצורה כל שהיא על תכני ההצעות או על כמות ההצבעות.

 5. הגוף האחראי המצוין ידווח בכפוף לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981, בהתאם לסעיף 9 לרישום מאגר מידע.

כעיקרון, האתר הזה לא יחלוק יחשוף את המידע למעט באישור המשתמש/ת,

או מידע הנדרש על ידי רשויות המשפט או כל גוף אחר מהפריטים

בכפוף לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981,

הגנת נתונים אישיים והחוק על הגנת נתונים במילוי פרטים אישיים ברשת.