קול העם

חזרה

ניתן להשתמש בה בממשל המקומי שלך

זו היא תוכנה חופשית, ניתן להשתמש בה בכל ממשל ארצי או מקומי וגם לעזור לנו לשפר אותה.