קול העם

שאלות נפוצות

רשימה של פתרונות לבעיות נפוצות/שאלות טכניות על מערכת ההצבעות

אני לא רוצה להתפקד לקול העם, האם אני יכול/ה להשתתף?

בשלב הדיון הציבורי תוכל/י להעלות רעיון לאחר הרשמה למערכת, לדרג בעד או נגד וגם להשאיר תגובה ולדרג תגובות של אחרים/ות. אולם לא תוכל/י להשתתף בניסוח מסמכי דיון מקצועי, לתמוך בהצעות, או להצביע בהצבעות סופיות, אלו מוגבלות למתפקדי קול העם בלבד, כי מדובר בקבלת החלטות המשפיעות על התנהלות המפלגה, ולכן רק מתפקדים/ות יכולים/ות להשפיע על החלטות אלו.