קול העם

חזרה

חוק יסוד המדינה גרסת הציבור (חוק הלאום)

תיאור

החלטנו לקיים דיון שיבסס את מגילת העצמאות כטיוטת החוק הראשוני - ובשלב ראשון זה אנו מבקשים לשמוע מכל אחד וככל שיותר מגזרים בארץ - הערות על החוק.

להלן מגילת העצמאות לפניכם.
המערכת מאפשרת לכל אחד שנרשם בהרשמה פשוטה - לסמן ולהוסיף הערות לכל מילה או סעיף.
מוזמנים.ות לסמן את החלקים שנראים מיותרים בעיניכם בחוק - ולהסביר לנו למה הם מיותרים בעיניכם.
מוזמנימ.ות לסמן מקום בטקסט שחסר לכם בו משהו - ולהוסיף את התוספת שחשבתם שהיא נחוצה.

כל ההערות שיתווספו למערכת יידונו בסדרת מפגשים שאותם אפשר יהיה לראות בדף המסע לדמוקרטיה ישירה

https://bit.ly/2ogNHll

אין הצעות