קול העם

חזון המייסדים של קול העם

הנך צופה בטיוטה בנושא

עודכן בתאריך 15 Nov 2017
תוכן העניינים
תוכן העניינים
מלל
 תקציר

"קול העם" חוזה איזון חברתי-כלכלי שיושג באמצעות דמוקרטיה ישירה-השתתפותית, על פי ערכי היסוד שנבחרו ע"י האספה הארצית של כלל המאהלים בארץ (קיץ 2011). המימוש באמצעות טכנולוגיות מתקדמות.

 הקדמה

הועלה למערכת הצעות בתאריך 5.10.17. עודכן 12.11.17 על סמך תגובות החברים. מסמך זה פתוח עד 27.11.17 לרעיונות חדשים ו/או לשילוב עם הצעות מקבילות שהועלו.

 דברי הסבר

למדינת ישראל אינספור בעיות שחלקן ידוע וחלקן יתגלה רק כאשר הציבור ישותף במידע ויוכל להביע את דעתו באופן שוטף. את רוב הבעיות שיועלו על סדר היום ניתן יהיה לפתור באמצעות דמוקרטיה ישירה-השתתפותית-דיונית, תוך שמירה קפדנית על חמשת הערכים המוצגים בחזון (vision) זה. זו גישה חדשה שתביא לשינוי השיטה.

אם נפעל על-פי חמשת ערכי היסוד הרשומים מטה וניישם דמוקרטיה ישירה-השתתפותית-דיונית יחול שינוי בגישה של הציבור במדינת ישראל ונתקרב למצב אידאלי של איזון חברתי-כלכלי (=צדק חברתי): תהיה לנו שקיפות שלטונית; יהיה לנו ממשל תקין, מנהל ציבורי תקין, רשויות מוניציפאליות יפעלו ביעילות; יפתרו בעיות של בריאות, דיור, תחבורה, חינוך, חקלאות, כלכלה, מדע, תרבות וספורט; תחסך אנרגיה - לא יווצר מחסור במשאבים - אנרגיה ומים כדי לשמור על איכות חיים (קיימות) ונחיה חיי רווחה; ביורוקרטיה תפנה את מקומה להקשבה לאזרח; תהיה לנו חוקה ומשפט צדק; כל העם ישמש שומרי הסף על בקרה תקציבית; מחאות למיגור השחיתות יהיו נחלת העבר; חושפי מחדלים לא ירדפו; חושפי שחיתויות יזכו להגנה.

ערכי היסוד

חמשת הערכים / העקרונות המנחים אותנו בהגשמת החזון לקוחים מתוך טיוטת חזון שאומצה ע"י האספה הארצית של כלל המאהלים בארץ (קיץ 2011). ערכים אלו גובשו לפי מסמכי יסוד של מאהלי אשדוד, מצפה רמון, טבעון וכרמיאל שנציגיהם השתתפו בצוות חזון ארצי. שמות חברי צוות חזון (לפי סדר הא"ב של שם המשפחה): יריב אלדן, אוסו באיו, חן בריגה, דורון טל, יוני יעקבי, ממי נאמן, דייב לוי, אומרי עוזרי, ד"ר יהודה עתי, יובב קיני, דניאל קליין, בעז רקוץ' (רכז הצוות) ואורי שני. הדיונים התקיימו בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2011. הטיוטה (שהתמקדה בחמשת הערכים הבאים) עלתה להצבעה ואושרה ע"י האספה הכללית של המאהלים בתאריך 28.10.2011. ואלו הערכים המנחים:

  1. שוויון - שוויון זכויות אזרחיות לכל אזרחי ותושבי המדינה, ללא אפליה אתנית, עדתית, דתית, מינית או אחרת, תוך חירות הבחירה, המחשבה והיצירה, כאשר השוויון מאפשר העדפה מתקנת.

  2. ערבות הדדית וסולידריות חברתית - ערבות לאחר, לקהילה, לקהילות אחרות ולסביבה, מתוך הכרה בזכותו של הפרט לחיות בכבוד ובתקשורת בין-אישית כדרך חיים.

  3. אזרחות פעילה - נקיטת יוזמה ועשייה אזרחית מתוך אחריות הפרט ויכולתו להשתתף, לתרום ולהשפיע על איכות ובטחון חייו ואלו של קהילתו.

  4. דמוקרטיה משתפת* וישירה - העצמה פוליטית של הפרט בעזרת מתן הזדמנות שווה לבחור ולהיבחר, ומתוך קבלת החלטות משותפות, חתירה להסכמה רחבה ופעולה לא אלימה. * הערה: המונח הנכון צ"ל דמוקרטיה השתתפותית (Participatory Democracy)

  5. שינוי והתפתחות - קיום שיח מתמשך בין פרטים ובין קהילות מתוך פתיחות לביקורת, למידה מתמדת, גמישות מחשבתית ויצירתיות.

ערכי היסוד הנ"ל חוברים את היחיד, הקהילה והסביבה, כמיקשה אחת, דינמית, פתוחה ומשתפת. כל הערכים הנ"ל שלובים זה בזה. אם אחד מערכי היסוד הללו אינו מתקיים, לא יתכן צדק חברתי!

על בסיס ערכים אלו יכתב המצע של קול העם שבו יכללו: (1) מטרות, (2) יעדים, ו-(3) פעולות ארגוניות (mission).

המימוש של הערכים הללו יתבצע באמצעות טכנולוגיות מידע חדשניות.

עקרון הבידול

חוזקו של חזון זה, היותו חדשני ומכוון מעט מעבר לאופק. הרעיון של מימוש דמוקרטיה ישירה-השתתפותית-דיונית באמצעות טכנולוגיה מתקדמת מבדל את קול העם מכל המפלגות הקיימות בעבר ובהווה. התנהלות לפי חמשת הערכים הנ"ל בתוך המפלגה ומחוצה לה מסמן גישה חדשה בפוליטיקה הישראלית. שינוי הגישה עשוי לקרב אותנו להשגת צדק חברתי / איזון חברתי-כלכלי.

אם תרצו אין זו אגדה!

תגובות
תגובות