קול העם

חזון המייסדים של קול העם

הנך צופה בטיוטה בנושא

עודכן בתאריך 13 Nov 2017
תוכן העניינים
תוכן העניינים
מלל

החזון שלנו אינו חזון "קלאסי", הוא לא עוסק באידאלים של אחרית הימים אלא בנושאים מעשיים שיש לפתור, הוא יכול לשמש גם כעיקרי המצע של המפלגה. 1) אנו מאמינים שאזרחי המאה ה - 21 יכולים וצריכים לבטא את רצונם בחקיקה ישירה ולא רק באמצעות בחירת נציגים לכנסת ולרשויות המקומיות כל מספר שנים. נקדם "חוק משאל עם" שיאפשר לעם לחוקק חוקים או לבטל חוקים במשאלי עם במסלול מקביל לחקיקת הכנסת וברשויות המקומיות.

2) צדק חברתי: נפעל לצמצום העוני והגדלת השוויון בין אזרחי המדינה. הקטנת פערי שכר, הקטנת כוחם של מונופולים וקרטלים.

3) מלחמה בשחיתות: חקיקת חוקים שיתרמו למיגור השחיתות השלטונית ברמה המוניציפלית והלאומית כולל עידוד, תיגמול והגנת חושפי שחיתויות.
4) תכנון כלכלי ארוך-טווח אשר רווחת האזרח בראש מעייניו, עם דגש על פיתוח ותכנון בר-קיימא, הקטנה של זיהומים וסיכונים סביבתיים, שמירה על "סביבה ירוקה" וקידום שימוש באנרגיה חופשית/ירוקה/מתחדשת.

5) נפעל לביצוע רפורמות יסודיות במטרה לשפר את מערכות השירותים הציבוריים – חינוך, בריאות, תחבורה ציבורית, מערך סוציאלי, הבטחת פנסיה, סבסוד דיור לזוגות צעירים ודיור ממשלתי לחסרי יכולת, קצבאות לקבוצות בעלות צרכים מיוחדים שיאפשרו חיים ברווחה.

6) נתמוך בהבטחת זכותו של כל אזרח לשמור על דתו, אמונתו וסגנון חייו. נפעל להפרדת הדת מהמדינה.

7) אנו רואים חשיבות עליונה בהגעה לפתרון מהיר של הסכסוך הישראלי פלסטיני. נפעל לקידום הידברות בין ישראלים ופלסטינים וגיבוש הצעות לפתרון הסכסוך. נדרוש לקיים משאל עם בו יבחרו אזרחי המדינה את מתווה ההסכם הרצוי לפתרון הסכסוך . נתמוך בכל יוזמה שתקדם את פתרון הסכסוך.

8) הסרת חסמים לקיום חופש הביטוי והמחאה: נפעל לחיזוק הספרה הציבורית, הסרת מגבלות על קיום הפגנות ומחאות. נתמוך בקיום תקשורת בלתי תלויה.

9) נפעל לכתיבת חוקה ואישורה במשאל עם.

10) נדרוש שקיפות של הסכמים בינלאומיים שמדינת ישראל חותמת עליהם מול מדינות או ארגונים בינלאומיים ואישור כל הסכם כזה במשאל עם.

תגובות
תגובות