קול העם

הצעה ליסודות חוקת מדינת ישראל כפי שהוגדרו בדיונים באונ' ת"א, ממשיכים כל יום שלישי במסגרת המיזם "המסע לדמוקרטיה ישירה"

תאריכים חשובים

דיון ציבורי

05 Jan 2019 - 21 Mar 2019

טענות

05 Jan 2019 - 21 Mar 2019

הצעת צוות תקנון לפרקי תקנון 6 עד 15, לתשומת לב המתפקדים/ות המעוניינים/ות להכנס לרשימת נבחרת קול העם לכנסת ה-21 פרק 9 הוא הפרק על נושא זכויות ומחויבויות הנציגים של קול העם בכנסת

תאריכים חשובים

דיון ציבורי

05 Jan 2019 - 05 Feb 2019

פרסום טיוטה

05 Jan 2019

הצעות

05 Jan 2019 - 05 Feb 2019

טענות

05 Jan 2019 - 05 Feb 2019

פרסום תוצאות סופית

05 Feb 2019

עזרה בנושא דיון מקצועי

להצעה שזכתה ל-10 אחוזי תמיכה של חברי המפלגה יוקם “צוות דיון מקצועי” אשר יחד עם המציע יכין טיוטה מפורטת של ההצעה ויעלה אותה להערות והצעות הציבור ואנשי מקצוע בתחום לשיפורה לפני ההצבעה. בכדי להשתתף בניסוח דיון מקצועי עליך להרשם לקול העם. פרק הזמן שינתן לציבור להערות יקבע במשותף על ידי צוות הצבעות וצוות הדיון במידה וקיימות מספר הצעות חלופיות, השונות באופן מהותי זו מזו, יוצגו לציבור ההצעות השונות להצבעה במקרה של חילוקי דעות בנוגע לסעיפים בתוך ההצעה, יוצגו לציבור חילוקי הדעות בסעיפים חלופיים

בתהליכים השתתפותיים, קול העם מציעה לאזרחים את ההזדמנות להשתתף בניסוח ושינוי של חוקים, להשפיע על ניהול המדינה ולהיות מסוגל לחוות דעה על יוזמות שהמפלגה מתכננת לקדם.

סרטוני הדרכה של קול העם לשלב הדיון המקצועי נמצאים בקישורים: https://youtu.be/njZIGHXrqks https://youtu.be/neeYA0AWON8

מערכת ההצבעות פתוחה גם לכלל האזרחים במודול דיונים ציבוריים