קול העם

הפרק כולל בתוכו:
תנאי הצגת מועמדות לכנסת
תפקיד חברי הכנסת והסיעה
(התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד)

תאריכים חשובים

דיון ציבורי

27 Nov 2018 - 01 Jan 2019

פרסום טיוטה

31 Dec 2018

טענות

27 Nov 2018 - 01 Jan 2019

פרסום תוצאות סופית

01 Jan 2019

טיוטה לדיון ראשוני לטובת חוק יסוד משאבי הטבע.

תאריכים חשובים

דיון ציבורי

14 Oct 2018 - 01 Jan 2019

פרסום טיוטה

13 Oct 2018

טענות

14 Oct 2018 - 01 Jan 2019

פרסום תוצאות סופית

14 Oct 2018

עזרה בנושא דיון מקצועי

להצעה שזכתה ל-10 אחוזי תמיכה של חברי המפלגה יוקם “צוות דיון מקצועי” אשר יחד עם המציע יכין טיוטה מפורטת של ההצעה ויעלה אותה להערות והצעות הציבור ואנשי מקצוע בתחום לשיפורה לפני ההצבעה. בכדי להשתתף בניסוח דיון מקצועי עליך להרשם לקול העם. פרק הזמן שינתן לציבור להערות יקבע במשותף על ידי צוות הצבעות וצוות הדיון במידה וקיימות מספר הצעות חלופיות, השונות באופן מהותי זו מזו, יוצגו לציבור ההצעות השונות להצבעה במקרה של חילוקי דעות בנוגע לסעיפים בתוך ההצעה, יוצגו לציבור חילוקי הדעות בסעיפים חלופיים

בתהליכים השתתפותיים, קול העם מציעה לאזרחים את ההזדמנות להשתתף בניסוח ושינוי של חוקים, להשפיע על ניהול המדינה ולהיות מסוגל לחוות דעה על יוזמות שהמפלגה מתכננת לקדם.

סרטוני הדרכה של קול העם לשלב הדיון המקצועי נמצאים בקישורים: https://youtu.be/njZIGHXrqks https://youtu.be/neeYA0AWON8

מערכת ההצבעות פתוחה גם לכלל האזרחים במודול דיונים ציבוריים