קול העם

חזרה

הפרדת דת ממדינה

Asher Ben-David Asher Ben-David  •  16-02-2018  •    תגובה אחת  • 

כללי

בשל הצורך להקים קואליציה קיבלו שמשך שנים מפלגות לשון מאזניים דתיות כח לא פרופורציונאלי לגדלם

כח זה איפשר החדרת הממסד הדתי לחיי הפרט הרבה מעבר לראוי במדינה חופשית ודמוקרטית הנשענת על חוק אזרחי.

הצעה

נושא הפרדת דת ממדינה הוא נושא נפיץ על כן במקום לחוקק חוק אחד כללי אני מציע לחוקק שלושה חוקים צרים אשר ביחד יחזירו את הממסד הדתי לגודלו הטבעי

1. חוק יסוד קדימות דין האזרחי - בתי דין דתיים מתאימים אך ורק למצבים בהם כל מתדיינים מעוניינים להתדיין תחת חוק אלטרנטיבי. לכן כל מתדיין יוכל בכל שלב לדרוש להעביר את הדיון לבית משפט אזרחי. מיד עם העלאת דרישה זו מצד אחד המתדיינים יהיה ההליך בבית הדין בטל ויועבר לדיון מחדש בבית משפט אזרחי. לפני הקראת פסק הדין יודיע הדיין למתדיינים כי הוא מתכוון לראו את פסק הדין וישאל אם למי מהם יש רצון בשלב זה להעביר את הדיון לבית משפט אזרחי. ככל שאחד המתדיינים יחליט להעביר את הדיון אפילו בשלב זה לבית משפט אזרחי יהיה ההליך בבית הדין בטל ויועבר לדיון מחדש בבית משפט אזרחי.

 

2. חוק יסוד ברית הזוגיות - כל זוג בוגרים יוכל להצהיר בפני המדינה כי הוא מנהל חיים משותפים ומרגע ההצהרה יראו אותם כתא משפחתי אחד.

 

3. חוק יסוד השירותים הרוחניים - המדינה תמנע ממימון ו/או אספקת שירותים רוחניים לאזרח ובכלל זה שירותי דת, שירותים פסיכולוגיים ושירותי כשרות. קהילה שתהייה מעוניינת בשירותי דת או כשרות תגבה מחבריה את המימון הנדרש לצורך אספקת שירותים אלה. לא תהיה לאף גוף מונופול אל אספקת שירותים רוחניים או שירותי כשרות. כל ספק של שירותים רוחניים או שירותי כשרות יהיה חייב לציין את שמו ושם ארגונו בצורה בולטת על גבי כל נייר רשמי מטעמו.

תגובות (1)


נדרשת התחברות או הרשמה בכדי להשאיר תגובה
 • דרור ברקת
  דרור ברקת  • א 25 מרץ 18:03:06 +02:00 2018

  "בשל הצורך להקים קואליציה קיבלו שמשך שנים מפלגות לשון מאזניים דתיות כח לא פרופורציונאלי לגדלם" - נראה לי שכדאי לנסח את זה באופן ברור יותר :
  'עקב הצורך להקים קואליציות, במשך השנים מפלגות לשון מאזניים דתיות קיבלו כוח לא פרופורציונאלי (אפשר גם מידתי) לגודלן'.
  אגב, גם מפלגות לא דתיות, כלומר כל מפלגה קטנה שעשויה להיות לשון המאזניים מקבלת כוח סחיטה לא מידתי לגודלה.

  אין תגובות