קול העם

חזרה

חוק מגילת העצמאות וחוקי היסוד

Asher Ben-David Asher Ben-David  •  16-02-2018  •    אין תגובות  • 

כללי

בהיעדר חוקה לישראל חוקי היסוד הם התשתית החוקית היציבה של ישראל שאמורים לוודא שרוב מיקרי, זמני, או שולי לא מאפשר שינוי באופיה 

מגילת העצמאות היא המסמך המכונן של מדינת ישראל.

אנו חיים בתקופה בה תקשורת המונים דו סיטרית זמינה לכל. מחד זרימת המידע החופשית משרתת את השקיפות ומאידח מקורות אינפורמציה לא רשמיים מאפשרים יצירת פייק ניוז המקבלים תהודה לא פרופורציונאלית לאיכותם. תופעה זו מאפשרת העצמת פחד בציבור. ציבור המונע מפחד נוטה לזרוק את ערכי הדמוקרטיה לפח ולבחור במנהיגים אוטוקראטיים סמכותניים.

כמוכן עודף המידע וריבוי הגרויים מייצרים נוף נבחרי ציבור שאיכותם ירודה נשענים על ססמאות קצרות ותפישות עולם פשטניות

השילוב מהווה סכנה לאופיה של המדינה, מוביל לנכונות לשנות חוקי יסוד כלאחר יד ולסטיה מהמסך המכונן שבבסיס הקמתה של המדינה.

הצעה:

מגילת העצמאות ככתבה וכלשונה תחוקק כחוק יסוד מכונן.

כל שינוי בחוק היסוד המכונן תחייב הצבעת 100 חברי כנסת (83%)

בית משפט העליון בבואו לבחון חוקיות של חוק ככל שמתעורר ספק ישען על הכתוב במגילת העצמאות ועל החוק הבינלאומי. ככל שיש סתירה בין השניים תגבר מגילת העצמאות.

כל חוקי היסוד הקיימים ישוריינו, כל שינוי בחוק יסוד כלשהו יחייב הצבעת 75 חברי כנסת בעד השינוי.

תגובות (0)


נדרשת התחברות או הרשמה בכדי להשאיר תגובה