קול העם

חזרה

שומרי הסף - מנגנוני מינוי ובקרה חדשים

Guy Jana - גיא ג'אנה Guy Jana - גיא ג'אנה  •  27-08-2017  •    4 תגובות  • 

שומרי הסף - להלן סדרה של הצעות לשינוי והתאמת מערכות המשפט והאכיפה שלנו  - היועץ המשפטי, המפכ"ל, פרקליט המדינה, מבקר המדינה. מינוי, מגנוני בקרה, ומערך פיקוח ציבורי הפרדת  

שומרי הסף -  להלן סדרה של הצעות לשינוי והתאמת מערכות המשפט והאכיפה שלנו  - היועץ המשפטי, המפכ"ל, פרקליט המדינה, מבקר המדינה.

  • שינוי צורת המינוי של שומרי הסף.

  • שינוי מנגנוני הבקרה על שומרי הסף.

  • הפרדת תפקיד היועמ"ש לשניים.

  • בניית מנגנון פיקוח ציבורי בעל שיניים שיבדוק את ההתנהלות ויציע באופן מתמיד מנגנונים לשיפור דרכי העבודה של מערכות השיפוט והאכיפה.

 

https://www.youtube.com/watch?v=o73B9mBIaTA

 

למה ?

1.  לא ייתכן כי שומרי הסף ימונו על ידי הממשלה עליה הם אמורים לשמור. הדבר מנוגד לתפיסות של הפרדת הרשויות ויוצר מתכונת בה הממשלה או המקורבים למינוי יכולים למנות אותם כרצונם.

יש להקים ועדה ציבורית לא תלויה של מקצוענים שתהיה אמונה על בחינה ומינוי שקוף של שומרי הסף השונים במערכת עפ"י מקצוענותם ולא בהתאם לשיוכם הפוליטי, רצון ראש ממשלה או כל גוף פוליטי אחר.  

2.  בקרה חיצונית - בקרה חיצונית על שומרי הסף. (היועץ,הפרקליט,המבקר, המפכ"ל)

כיום גופי הבקרה הם פנימיים וייתכן והם שומרים על המערכת במקום לטפל בעוולותיה.

יוקם גוף ביקורת חיצוני שיקבל את פניות הציבור ויטפל בהן עד מיצוי בשקיפות.

3. הפרדת תפקיד היועץ המשפטי לשניים. היועץ המשפטי והקטגור. תפקיד הקטגור יהיה להיות אמון על החקירות והמידע בנושא בכירי הממשלה לרבות ראש הממשלה. כרגע הבנאדם היחיד שיכול לפתוח בחקירה או בהליך פלילי מול ראש ממשלה מכהן - בעצם יושב אתו בישיבות שבועיות כפרקליטו. זה מכניס את נושא התפקיד מראש לתסבוכת מוסרית ואישית - וייתכן ותהליכי קבלת ההחלטות שלו לא יהיו נכונות. ההצעה פה מדברת על הפרדת הסמכויות שחייבת להיעשות בכדי שהתובע הכללי והסנגור של ראש הממשלה לא יהיה אותו האדם.    

4. מנגנון פיקוח ציבורי בעל שיניים - הדמוקרטיה ומערכות המשפט משתנות לנגד עיננו בעקבות הטכנולוגיה שרצה. יש בעיות רבות במערכת השיפוט והאכיפה שלנו שכדאי שנמשיך לדון בהן באופן קבוע לשיפור המנגנונים ותפקוד יותר טוב לכלל הציבור.  

תגובות (4)


נדרשת התחברות או הרשמה בכדי להשאיר תגובה