קול העם

חזרה

אנרגיה

אנרגיה ומים

ביורוקרטיה

בקרה תקציבית

בריאות

דיור

התוכנית למיגור השחיתות

הפרדת דת ממדינה

Asher Ben-David

שלושה חוקי יסוד שהעברתם תחזיר את הממסד הדתי לגודלו הטבעי הראוי 1. קדימות הדין האזרחי 2. ברית הזוגיות 3. איסור מימון שירותי דת ושירותים רוחניים כלשהם.

חוק מגילת העצמאות וחוקי היסוד

Asher Ben-David

חיקוק מגילת העמצאות כחוק יסוד. הפיכתה לבסיס כל חוקי היסוד. שיריונה כך שרק הצבעה של 100 חברי כנסת יאפשרו שינוי בה. שיריון כל חוקי היסוד הקיימים כך ששינוי בהם יתאפשר רק בהצבעת 75 חברי כנסת.

חוקה ומשפט

הפרדת דת ממדינה

Asher Ben-David

שלושה חוקי יסוד שהעברתם תחזיר את הממסד הדתי לגודלו הטבעי הראוי 1. קדימות הדין האזרחי 2. ברית הזוגיות 3. איסור מימון שירותי דת ושירותים רוחניים כלשהם.

חוק מגילת העצמאות וחוקי היסוד

Asher Ben-David

חיקוק מגילת העמצאות כחוק יסוד. הפיכתה לבסיס כל חוקי היסוד. שיריונה כך שרק הצבעה של 100 חברי כנסת יאפשרו שינוי בה. שיריון כל חוקי היסוד הקיימים כך ששינוי בהם יתאפשר רק בהצבעת 75 חברי כנסת.

חושפי מחדלים

חושפי שחיתויות

חזון המייסדים

חינוך

חקלאות

כלכלה

מדע

מיגור השחיתות

ממשל

הפרדת דת ממדינה

Asher Ben-David

שלושה חוקי יסוד שהעברתם תחזיר את הממסד הדתי לגודלו הטבעי הראוי 1. קדימות הדין האזרחי 2. ברית הזוגיות 3. איסור מימון שירותי דת ושירותים רוחניים כלשהם.

חוק מגילת העצמאות וחוקי היסוד

Asher Ben-David

חיקוק מגילת העמצאות כחוק יסוד. הפיכתה לבסיס כל חוקי היסוד. שיריונה כך שרק הצבעה של 100 חברי כנסת יאפשרו שינוי בה. שיריון כל חוקי היסוד הקיימים כך ששינוי בהם יתאפשר רק בהצבעת 75 חברי כנסת.

מנהל ציבורי תקין

רווחה

רשויות מוניציפאליות

שומרי הסף

שקיפות

תחבורה

תקנון התנועה

תרבות וספורט

חברי מפלגה

כלל האזרחים

הפרדת דת ממדינה

Asher Ben-David

שלושה חוקי יסוד שהעברתם תחזיר את הממסד הדתי לגודלו הטבעי הראוי 1. קדימות הדין האזרחי 2. ברית הזוגיות 3. איסור מימון שירותי דת ושירותים רוחניים כלשהם.

מאבק הנכים