קול העם

חזרה

חזון קול העם - אימוץ נוסח החזון של מאהלי 2011 (הצעת דורון טל)

דורון טל דורון טל  •  05-10-2017  •    9 תגובות

קוד ההצעה: MAD-2017-10-98

"קול העם" חוזה איזון חברתי-כלכלי שיושג באמצעות דמוקרטיה ישירה-השתתפותית-דיונית, על פי ערכי היסוד שנבחרו ע"י האספה הארצית של כלל המאהלים בארץ (קיץ 2011). המימוש באמצעות טכנולוגיות מתקדמות.

הועלה למערכת הצעות בתאריך 5.10.17. עודכן 12.11.17 על סמך תגובות החברים. מסמך זה פתוח עד 27.11.17 לרעיונות חדשים ו/או לשילוב עם הצעות מקבילות שהועלו.

דברי הסבר 

למדינת ישראל אינספור בעיות שחלקן ידוע וחלקן יתגלה רק כאשר הציבור ישותף במידע ויוכל להביע את דעתו באופן שוטף. את רוב הבעיות שיועלו על סדר היום ניתן יהיה לפתור באמצעות דמוקרטיה ישירה-השתתפותית-דיונית, תוך שמירה קפדנית על חמשת הערכים המוצגים בחזון (vision) זה. זו גישה חדשה שתביא לשינוי השיטה.

אם נפעל על-פי חמשת ערכי היסוד הרשומים מטה וניישם דמוקרטיה ישירה-השתתפותית-דיונית יחול שינוי בגישה של הציבור במדינת ישראל ונתקרב למצב אידאלי של איזון חברתי-כלכלי (=צדק חברתי): תהיה לנו שקיפות שלטונית; יהיה לנו ממשל תקין, מנהל ציבורי תקין, רשויות מוניציפאליות יפעלו ביעילות; יפתרו בעיות של בריאות, דיור, תחבורה, חינוך, חקלאות, כלכלה, מדע, תרבות וספורט; תחסך אנרגיה - לא יווצר מחסור במשאבים - אנרגיה ומים כדי לשמור על איכות חיים (קיימות) ונחיה חיי רווחה; ביורוקרטיה תפנה את מקומה להקשבה לאזרח; תהיה לנו חוקה ומשפט צדק; כל העם ישמש שומרי הסף על בקרה תקציבית; מחאות למיגור השחיתות יהיו נחלת העבר; חושפי מחדלים לא ירדפו; חושפי שחיתויות יזכו להגנה.

ערכי היסוד 

חמשת הערכים / העקרונות המנחים אותנו בהגשמת החזון לקוחים מתוך טיוטת חזון שאומצה ע"י האספה הארצית של כלל המאהלים בארץ (קיץ 2011). ערכים אלו גובשו לפי מסמכי יסוד של מאהלי אשדוד, מצפה רמון, טבעון וכרמיאל שנציגיהם השתתפו בצוות חזון ארצי. שמות חברי צוות חזון (לפי סדר הא"ב של שם המשפחה): יריב אלדן, אוסו באיו, חן בריגה, דורון טל, יוני יעקבי, ממי נאמן, דייב לוי, אומרי עוזרי, ד"ר יהודה עתי, יובב קיני, דניאל קליין, בעז רקוץ' (רכז הצוות) ואורי שני. הדיונים התקיימו בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2011. הטיוטה (שהתמקדה בחמשת הערכים הבאים) עלתה להצבעה ואושרה ע"י האספה הכללית של המאהלים בתאריך 28.10.2011. ואלו הערכים המנחים:

1. שוויון - שוויון זכויות אזרחיות לכל אזרחי ותושבי המדינה, ללא אפליה אתנית, עדתית, דתית, מינית או אחרת, תוך חירות הבחירה, המחשבה והיצירה, כאשר השוויון מאפשר העדפה מתקנת.

2. ערבות הדדית וסולידריות חברתית - ערבות לאחר, לקהילה, לקהילות אחרות ולסביבה, מתוך הכרה בזכותו של הפרט לחיות בכבוד ובתקשורת בין-אישית כדרך חיים.

3. אזרחות פעילה - נקיטת יוזמה ועשייה אזרחית מתוך אחריות הפרט ויכולתו להשתתף, לתרום ולהשפיע על איכות ובטחון חייו ואלו של קהילתו.

4. דמוקרטיה משתפת* וישירה - העצמה פוליטית של הפרט בעזרת מתן הזדמנות שווה לבחור ולהיבחר, ומתוך קבלת החלטות משותפות, חתירה להסכמה רחבה ופעולה לא אלימה.     * הערה: המונח הנכון צ"ל דמוקרטיה השתתפותית (Participatory Democracy)

5. שינוי והתפתחות - קיום שיח מתמשך בין פרטים ובין קהילות מתוך פתיחות לביקורת, למידה מתמדת, גמישות מחשבתית ויצירתיות.

ערכי היסוד הנ"ל חוברים את היחיד, הקהילה והסביבה, כמיקשה אחת, דינמית, פתוחה ומשתפת. כל הערכים הנ"ל שלובים זה בזה.  אם אחד מערכי היסוד הללו אינו מתקיים, לא יתכן צדק חברתי

על בסיס ערכים אלו יכתב המצע של קול העם שבו יכללו: (1) מטרות, (2) יעדים, ו-(3) פעולות ארגוניות (mission).

המימוש של הערכים הללו יתבצע באמצעות טכנולוגיות מידע חדשניות.

עקרון הבידול

חוזקו של חזון זה, היותו חדשני ומכוון מעט מעבר לאופק. הרעיון של מימוש דמוקרטיה ישירה-השתתפותית-דיונית באמצעות טכנולוגיה מתקדמת מבדל את קול העם מכל המפלגות הקיימות בעבר ובהווה. התנהלות לפי חמשת הערכים הנ"ל בתוך המפלגה ומחוצה לה מסמן גישה חדשה בפוליטיקה הישראלית. שינוי הגישה עשוי לקרב אותנו להשגת צדק חברתי / איזון חברתי-כלכלי

אם תרצו אין זו אגדה!

האם את/ה מאשר לאמץ ערכים אלו כחזון קול העם?

יש בהצעה זו הודעות נוספות כלשהן.

נדרשת התחברות או הרשמה בכדי להשאיר תגובה
 • דורון טל
  דורון טל  •  מחבר/ת  • ב 16 אוק 00:52:20 +02:00 2017

  הבהרה לקשר בין חזון למצע:
  תפקידו של חזון (vision) לבחון את הערכים והעקרונות אשר לאורם יוצבו לפי הסדר הבא: (1) מטרות, (2) יעדים ו-(3) פעולות ארגוניות (mission), אותם ניתן להגדיר באמצעות מצע.
  חזון הוא הצד הרוחני והאידאלי של הדברים ומשמש מקור השראה לעשייה הארגונית.
  חזון הוא המצפן המצביע על האופק, הכיוון והאופן שבו נעשים הדברים.

  אין תגובות
 • דורון טל
  דורון טל  •  מחבר/ת  • ב 16 אוק 00:52:40 +02:00 2017

  הערות כלליות:
  חוזקו של חזון זה, היותו מכוון מעט מעבר לאופק. זאת משום שמצד אחד חזון קונקרטי וקרוב מדי לא ישיג את האפקט הרצוי ומצד שני, חזון הזוי שיושג אולי בעתיד לא ראלי, יקשה על חיבור רגשי. לדעתי חזון זה מבהיר מהו הערך המוסף של "קול העם" ובמה הוא שונה מהגישה של מפלגות אחרות.

  אין תגובות
 • Gal Katsir
  Gal Katsir  • ג 17 אוק 09:15:21 +02:00 2017

  עצם הבחירה של המאהלים היא חשובה ומשמעותית בעיני.
  חסרים לי שלושה סעיפים:
  6. דאגה לטבע ולארץ בה אנו חיים: מתוך כך דאגה לכל צורות החיים, האנשים והעמים השונים החיים בה.
  7. צדק חברתי: המדינה מחוייבת לעזור לכל אדם הזקוק לכך על פי צרכיו.
  8. גבולות ברורים למדינת ישראל: גבולות מדיניים, גבולות ערכיים, שלטון החוק חייב להיות מיושם באופן ברור וחד משמעי לטובת כלל תושבי הארץ.
  מעבר לכך, ניסוח החזון הוא יפה, קצר וברור.

   • דורון טל
    דורון טל  •  מחבר/ת  • ג 17 אוק 14:08:37 +02:00 2017

    סעיפים 6, 7, 8 יכולים להיות חלק ממצע, שיכתב על סמך חמשת ערכי היסוד בחזון.

     • דורון טל
      דורון טל  •  מחבר/ת  • ג 17 אוק 14:09:08 +02:00 2017

      6. דאגה לטבע ולארץ בה אנו חיים צריכים להיות חלק ממצע - פועל יוצא של חמשת ערכי היסוד בהצעת המאהלים מ-2011.
      לדעתי הדאגה לטבע לא צריכה לנבוע ממניעים הומניים/אלטרואיסטים, אלא דווקא ממניעים פרקטיים אנוכיים למען איכות חיים של כלל התושבים. הביטוי "דאגה לארץ בה אנו חיים" דורש לדעתי הבהרה והרחבה במידה והוא ייכנס למצע.

       • דורון טל
        דורון טל  •  מחבר/ת  • ג 17 אוק 14:09:32 +02:00 2017

        7. "צדק חברתי". - מהו צדק חברתי?
        דנתי בכך ארוכות בדף אינטרנט: http://dorontal.net/tzedek.htm
        המסקנה האישית שהגעתי אליה לאחר השתתפות בדיונים ארוכים בפורומים שונים מאז שנת 2007: מדובק במושג ארטילאי, המפורש בצורות שונות ע"י אנשים שונים, במצבים שונים. המסקנה שהגעתי אליה: צדק חברתי אפשרי רק בחברה מתוקנת, פתוחה לביקורת בונה ושואפת להשתפר, בה רוב הציבור מעריך את שוויון ערך האדם ומתן שוויון הזדמנות לכל אדם. המימוש של צדק חברתי אפשרי רק כשיש איזון חברתי-כלכלי! אני סבור כי חמשת הערכים המוצעים ע"י כלל המאהלים יכולים לקרב אותנו לאיזון חברתי-כלכלי.

         • דורון טל
          דורון טל  •  מחבר/ת  • ג 17 אוק 14:10:04 +02:00 2017

          8. גבולות ברורים למדינת ישראל. לעניות דעתי זה אינו ערך בסיסי. אפילו במצע שלנו הייתי נזהר בניסוחים המסבירים מהם גבולות בטוחים? מהם גבולות ערכיים? בכל מקרה, מסכים כי שלטון החוק חייב להיות מיושם באופן ברור, חד-משמעי ושוויוני לטובת כלל תושבי הארץ.

          אין תגובות