קול העם

חזרה

חוקה בישראל

אורלי כהן אורלי כהן  •  05-08-2018  •    אין תגובות

קוד ההצעה: MAD-2018-08-115

חוקה היא הבסיס החוק המוסכם על האזרחים ומהווה את האמנה החברתית במדינה – הסכם בין האזרחים לבין עצמם לבין המדינה. החוקה צריכה לכלול את ערכי היסוד המוסכמים. החוקה ניתנת לשינוי אך ורק באישור הציבור.

חוקה חייבת לכלול את נושא זכויות האדם הבסיסיות המובטחות לתושבי המדינה, הוראות היסוד בדבר מבנה המשטר והשלטון, סמכויות החקיקה, צורת בחירת השלטון וכיוצא באלו. 

 

להלן מיפוי ראשי פרקים שהעלינו ודנו בהם עד כה במסגרת "המסע לדמוקרטיה ישירה" בנושאי החוקה ותפעול המדינה שלנו בצורה טובה יותר.

סה"כ מסגרנו בתוכן העניינים 18 חוקי יסוד.

11 הקיימים היום - לחלקם כבר התחלנו לכתוב שינויים ותיקונים. יש כאלה שעדיין לא הגענו אליהם ויש כאלה שנגלה את נחיצותם בהמשך.

להלן רשימת חוקי היסוד הקיימים - ואלה שאנו יודעים שיש לתקנם וכבר התחלנו לדון בתיקונים הנדרשים בכדי לתקנם ונכתבו כבר חלק מהשינויים.

יש לציין שיש חוקי יסוד שעדיין לא הגענו אליהם (אלה שנגענו הוספנו שינויים ותיקונים ליד שנמצאים בשלבים שונים של הדיון) .

חוק יסוד הכנסת - (דורש שינויים ותיקונים)

חוק יסוד מקרקעי ישראל (דורש שינויים ותיקונים)

חוק יסוד נשיא המדינה (טרם עלה לדיון)

חוק יסוד הממשלה (דורש שינויים ותיקונים)

חוק יסוד משק המדינה (טרם עלה לדיון)

חוק יסוד הצבא (טרם עלה לדיון)

חוק יסוד ירושלים בירת ישראל (טרם עלה לדיון)

חוק יסוד השפיטה (דורש שינויים ותיקונים)

חוק יסוד מבקר המדינה (דורש שינויים ותיקונים)

חוק יסוד חופש העיסוק (טרם עלה לדיון)

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו (דורש שינויים ותיקונים)

****************************************************************

להלן חוקי היסוד החדשים, שהבנו שיש להוסיף בכדי לתקן ולשפר את המערכת:

חוק יסוד משאל עם (חוק חדש - נכתב כבר, חוק בסיסי שעומד בפני עצמו להצבעת המתפקדים)

חוק יסוד התקשורת (חוק חדש - נכתב כבר, נמצא בשלבי גיבוש)

חוק יסוד משאבי הטבע (חוק חדש - נכתב כבר)

חוק יסוד הרשויות המוניציפאליות (חוק חדש ייכתב בהמשך)

חוק יסוד השרות הציבורי (חוק חדש)

חוק יסוד הבחירות (חוק חדש)

חוק יסוד המשטרה (חוק חדש)

חוקה בישראל - הסכם בסיסי בין אזרחי המדינה

יש בהצעה זו הודעות נוספות כלשהן.

נדרשת התחברות או הרשמה בכדי להשאיר תגובה
אין מסמכים שהועלו