קול העם

שינויים בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה

הנך צופה בטיוטה בנושא

עודכן בתאריך 13 Feb 2018
תוכן העניינים
תוכן העניינים
מלל

לאור ההתנהלות והביקורת המופנית כלפי היועמ"ש במחאת שחיתות של 2017-2018 מגובשת הצעת חוק ציבורית זאת לשינוי מבני בגוף היועץ המשפטי לממשלה.

כשומר הסף הבכיר ביותר - רק היועץ המשפטי לממשלה יכול לפתוח הליכי חקירה ומשפט נגד ראש הממשלה וחסרה בקרה על התפקוד השוטף שלו.

ההצעה.

  1. מינוי התפקיד יהיה בלתי תלוי - על ידי ועדה ציבורית שתמיין 3-5 מועמדים לפחות.

  2. יתקיים שימוע ציבורי לפני מינוי היועמ"ש

  3. תחול חובת דיווח על היועמ"ש לגבי חקירות נבחרי הציבור.

  4. יוקם גוף בקרה עח התפקיד שיוכל לדרוש שופט חוקר בנושאים עליהם יחליט.

  5. תוגדר מסגרת ענישה על הנושא בתפקיד במידה ויתברר כי סרח בתפקידו עקב קשריו עם גופי הממשל.

  • הצעה נוספת לדיון. הגדרת 2 יועצים משפטיים נוספים - שתפקידם יהי ה רק בנושא חקירות הממשלה ופתיחת חקירות \ הגשת כתבי אישום אל מול גופי הממשלה. וכך ההכרעה החשובה כל כך לא תיפול על כתפיו של אדם אחד הנושא בתפקיד.

דברי הסבר תיאור מצב והבעיות הקיימות היום

קיים ניגוד אינטרסים בגוף היועמ"ש מועדת שמגר שעלה בעבר כנושא לדיון ציבורי. במסגרת התפקיד של היועמ"ש הוא נותן שירותים לרשות המבצעת והממשלה -יושב בישיבות משותפות ומשמש כפרקליט, כתובע הכללי וכסנגור של הממשלה, ומצד שני הוא היחיד שמוגדר בחוק יסוד הממשלה שיכול לפתוח חקירה פלילית מול ראש וגופי הממשלה.

נושא זה יוצר ביקורת ציבורית הולכת וגדלה כי אין הוא מבצע את עבודתו נאמנה וכי זוהי פרצה שיש לסגור בכדי לייצר פיקוח ציבורי על הממשלה ורשויותיה בכדי להבטיח את אמון הציבור במערכת הפוליטית ובכדי להרתיע ולייצר מנגנון בו גופי הממשל לא יוכלו לייצר לחץ פרסונלי על אותו הפרקליט.

קישורים ומידע קישור לדיון המקצועי שנעשה באוניברסיטת תל אביב במסגרת המסע לדמוקרטיה ישירה.

https://www.youtube.com/watch?v=Ifc5mSmtF9c

ועדת שמגר - החקיקה האחרונה בתחום

כתבות בנושא

פרופסור אריאל בנדור http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3773599,00.html

מאמר בתקדין http://www.takdin.co.il/Pages/Article.aspx?artId=5070346

תגובות
תגובות