קול העם

טיוב כותרות למסמך מרכזי של התוכנית למיגור השחיתות

הנך צופה בטיוטה בנושא

עודכן בתאריך 05 Feb 2018
תוכן העניינים
תוכן העניינים
מלל
 • הגדלת הענישה על נבחרי ציבור ואיסור חזרת מורשע לכנסת.

 • שקיפות - חוק השקיפות הציבורית.

 • הגבלה ל 2 קדנציות ראש ממשלה וראשי ערים.

 • שומרי הסף – מנגנוני מינוי ובקרה חדשים.

 • הפרדת תפקידו של היועמ"ש לשניים - פרקליט המדינה, ותובע כללי.

 • חיזוק משרד מבקר המדינה בתור חושף שחיתויות עם "שיניים" לתבוע תיקון.

 • חיזוק מערך הבקרה על מערכת המשפט והשופטים.

 • טיפול בשחיתות ברשויות המוניציפאליות וראשי ערים.

 • חוק לעידוד, הגנה, תגמול והעצמה של חושפי השחיתויות.

 • חינוך והשכלה להחזרת המוסר ודרכי ההתנהלות הראויה, מגיל צעיר ועד בוגר.

 • צינון לרגולטורים ולעובדי ציבור·בכירים .

 • הפרדת רשויות הלכה למעשה וכינון מנהל ציבורי תקין בארץ.

תגובות
תגובות