קול העם

החוק לעידוד, הגנה והעצמת מעמדם של חושפי השחיתויות

הנך צופה בטיוטה בנושא

עודכן בתאריך 15 Feb 2018
תוכן העניינים
תוכן העניינים
מלל
הצעות לשינוי החוק:

1) הגדלת התקציבים לגוף מקצועי אשר יהיה אחראי לטיפול, תמיכה וטיפוח חושפי שחיתויות ברמה האישית, הכלכלית, הביטחונית המשפחתית והחברתית. הגוף יעסיק חושפי שחיתויות שעברו בפועל את התהליך על עצמם וילוו את החדשים שנכנסים למערכת.

2) החלת החוק האמריקאי לעידוד חושפי שחיתויות - בו יתוגמל חושף השחיתויות ב 20-30 אחוז מגובה ההחזרה של הכסף למדינה כתוצאה מעדותו.

3) קיצור מתן ההגנה כחושף שחיתות - חושף שחיתות לא יחכה לקבלת ההגנה יותר משבועיים ימים מיום התלונה שהגיש - והגנה גם תכלול חסינות בעת הצורך.

4) בניית תרבות של טיפוח והערכה לחושפי השחיתויות והפיכתם מנרדפי השיטה לגיבורי המדינה.

   למה?   

הטיפול בחושפי שחיתויות: הגוף שעוסק בחושפי השחיתויות נמצא תחת מבקר המדינה. חושפי שחיתויות עוברים תהליך קשה וכואב מול מקומות העבודה ונרדפים על ידי אלה שחשפו הנמצאים בדרגות בכירות ובעלי יכולת השפעה במסדרונות השלטון השונים ( ראו ערך רפי רותם, שוקי משעול ופרשת רשות המיסים) זהו זעזוע כללי שמשפיע על כל אורחות החיים - הן ברמה האישית, המשפחתית, הכלכלית, והחברתית במקרים רבים נפגעת היכולת שלהם להתפרנס לעבוד ולהמשיך בשגרת חייהם.
ניתן לראות אנשים ישרים שעשו את מה שאמור לעשות כל עובד ציבור וכל עולמם מתהפך מהמהלך האמיץ שעשו.

חושפי שחיתויות חוסכים כסף למדינה ומחזירים את השליטה הציבורית למדינה ויש לטפח ולהביא אותם למודעות ציבורית כלוחמי צדק ואהובי הציבור, ולקדם את האינטרס הציבורי שבו כל אחד שיראה שחיתות במוסד שהוא עובד יצעק ויקיא אותה החוצה מהחברה.

אנו מאמינים כי החוק הקיים היום - לא מספק - ויש לתת משאבים יותר רציניים לגוף זה בכדי לזעזע את השחיתות מהבסיס בכדי לאפשר לעוד מתלוננים פוטנציאלים לעבור את סף הפחד ולגרום להרתעה ציבורית שתבריא את השחיתות במדינה.

קישורים ומידע נוסף

1) חוק ההגנה על חושפי שחיתויות https://www.nevo.co.il/lawhtml/Law01/092001.htm

2) הדיון שנעשה בנושא ההצעה החדשה במסגרת המסע לדמוקרטיה ישירה. https://www.youtube.com/watch?v=J0vNEZxu1SM&t=160s

3) דיון בכנסת על חושפי שחיתות
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01899.pdf

(נכתב ע"י גיא ג'אנה)

תגובות
תגובות