קול העם

מי שמעוניין להשתתף בגיבוש הצעת החוק מוזמן ליצור קשר [email protected]

תאריכים חשובים

פרסום טיוטה

03 Mar 2018

הצעות

03 Mar 2018 - 03 Jun 2018

טענות

03 Mar 2018 - 03 Jun 2018

ניגוד האינטרסים המובנה בתפקידו של היועץ המשפטי לממשלה זועק לשמיים במחאת השחיתות שנערכת בשנה האחרונה.
ההצעה כאן נועדה לתת מענה - לניגוד האינטרסים המובנה בתפקידו ובניית מערך בקרה על התפקיד

תאריכים חשובים

פרסום טיוטה

12 Feb 2018

הצעות

13 Feb 2018 - 11 Jun 2018

טענות

12 Feb 2018 - 14 May 2018

להלן הכותרות של ההצעות המובילות במערכת בתוכנית למיגור השחיתות
אנא הוסיפו \ הציעו הצעות לשיפור הטקסטים הקיימים

תאריכים חשובים

פרסום טיוטה

06 Feb 2018

הצעות

05 Feb 2018 - 15 Feb 2018

טענות

05 Feb 2018 - 01 Apr 2018

תוכנית לשינוי חוק ההגנה לחושפי שחיתויות - שיגרום לעידוד וקידום מעמדם של חושפי השחיתויות בישראל, תוכנית שתגרום לנושאי המשרות הציבוריות לא להתפתות לעברות, ויעזור לאלה שנרדפים על ידי המערכות בהן הם חשפו את השחיתות ומגיעים למצבי קיצון קשים.

תאריכים חשובים

פרסום טיוטה

19 Jan 2018

הצעות

19 Jan 2018 - 30 Oct 2018

טענות

29 Jan 2018 - 30 Jul 2018

התקנון מועלה לקבלת הערות ציבוריות. על מועד ההצבעה (למתפקדים/ות בלבד) תצא הודעה.

תאריכים חשובים

דיון ציבורי

11 Oct 2017 - 31 Oct 2018

טענות

11 Oct 2017 - 31 Oct 2018

עזרה בנושא דיון מקצועי

להצעה שזכתה ל-10 אחוזי תמיכה של חברי המפלגה יוקם “צוות דיון מקצועי” אשר יחד עם המציע יכין טיוטה מפורטת של ההצעה ויעלה אותה להערות והצעות הציבור ואנשי מקצוע בתחום לשיפורה לפני ההצבעה. בכדי להשתתף בניסוח דיון מקצועי עליך להרשם לקול העם. פרק הזמן שינתן לציבור להערות יקבע במשותף על ידי צוות הצבעות וצוות הדיון במידה וקיימות מספר הצעות חלופיות, השונות באופן מהותי זו מזו, יוצגו לציבור ההצעות השונות להצבעה במקרה של חילוקי דעות בנוגע לסעיפים בתוך ההצעה, יוצגו לציבור חילוקי הדעות בסעיפים חלופיים

בתהליכים השתתפותיים, קול העם מציעה לאזרחים את ההזדמנות להשתתף בניסוח ושינוי של חוקים, להשפיע על ניהול המדינה ולהיות מסוגל לחוות דעה על יוזמות שהמפלגה מתכננת לקדם.

סרטוני הדרכה של קול העם לשלב הדיון המקצועי נמצאים בקישורים: https://youtu.be/njZIGHXrqks https://youtu.be/neeYA0AWON8

מערכת ההצבעות פתוחה גם לכלל האזרחים במודול דיונים ציבוריים