קול העם

התקנון מועלה לקבלת הערות ציבוריות. על מועד ההצבעה (למתפקדים/ות בלבד) תצא הודעה.

תאריכים חשובים

דיון ציבורי

11 Oct 2017 - 31 Oct 2018

טענות

11 Oct 2017 - 31 Oct 2018

עזרה בנושא תהליכי חקיקה

השתתפות בדיונים ובתהליכים מקדימים לאישור מתפקדי המפלגה. דעתך תשקל על ידי המפלגה.

בתהליכים השתתפותיים, קול העם מציעה לאזרחים את ההזדמנות להשתתף בניסוח ושינוי של חוקים, להשפיע על ניהול המדינה ולהיות מסוגל לחוות דעה על יוזמות שהמפלגה מתכננת לקדם.

אזרחים המתפקדים ל קול העם יכולים לתמוך בהצעות, להצביע ולהשפיע על ההצבעות הסופיות אליהן המפלגה מחוייבת

מערכת ההצבעות פתוחה גם לכלל האזרחים במודול דיונים ציבוריים